BLAGOSLOV RASPELA

Uoči dvogodišnjice zagrebačkog potresa, u nedjelju 20. ožujka 2022. godine blagoslovljeno je novo raspelo, postavljeno na trgu u Čučerju, na mjestu starog raspela, između crkve i škole koje stradalo u potresu. Uz okupljenu župnu zajednicu, nazočan je bio i sam autor, g. Mate Turić (Mata CROata). Najistaknutiji hrvatski kipar mlađe generacije prepoznatljiv je i u svijetu, posebice po svom prorezanom rukopisu. Svoj pečat ostavio je i na našem novom čučerskom raspelu. Neka nas ono hrabri i bude na blagoslov svima koji će tuda prolaziti. Raspelo je blagoslovljeno baš u vremenu Korizme, kada svoj pogled upiremo u križ, promatramo i razmatramo muku Gospodnju, ugrađujući svoje muke u Spasiteljevu.

Foto: Darko Šturlić