3. NEDJELJA DOŠAŠĆA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Što nam je činiti?

 Nedjelja, 12. 12. 2021. TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

 ČITANJA: 

Sef 3,14-18a; Iz 12,2-4bcd.5-6; Fil 4,4-7; Lk 3,10-18

 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. U Božjem daru spasenja susreću se dvije radosti; naša i Božja. Božja prisutnost i njegovo spasenjsko djelovanje među ljudima uzrok je radosti i slobode od svakoga straha. Ta je radost dar od Gospodina, koji se i sam raduje spasenju koje daruje ljudima.

Čitanje Knjige proroka Sefanije

Klikći od radosti, Kćeri sionska, viči od veselja, Izraele!

Veseli se i raduj se iz sveg srca,

Kćeri jeruzalemska!

Gospodin te riješio tvoje osude,

neprijatelje tvoje uklonio!

Gospodin, kralj Izraelov, u sredini je tvojoj!

Ne boj se više zla!

U onaj dan reći će se Jeruzalemu:

»Ne boj se, Sione!

Neka ti ne klonu ruke!

Gospodin, Bog tvoj, u sredini je tvojoj,

silni spasitelj!

On će se radovati tebi pun veselja,

obnovit će ti svoju ljubav,

kliktat će nad tobom radosno

kao u dan svečani.«

Riječ Gospodnja.

II. Kršćanin je prepoznatljiv po radosti, ona je njegov životni stav. Božja blizina uzrok je radosti koja ne prestaje i mira koji zemaljske brige ne mogu ugroziti.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Braćo: Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se! Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu! Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu.

I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.

Riječ Gospodnj

III. Kristov dolazak na svijet odgovor je na iščekivanje ljudi. U čežnji za spasenjem očituje se i spremnost na promjenu te pripravu srca na Božji dolazak.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme:

Pitalo je Ivana mnoštvo: »Što nam je dakle činiti?«

On im odgovaraše: »Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako.«

Dođoše krstiti se i carinici pa ga pitahu: »Učitelju, što nam je činiti?«

Reče im: »Ne utjerujte više nego što vam je određeno.«

Pitahu ga i vojnici: »A nama, što je nama činiti?«

I reče im: »Nikome ne činite nasilja, nikoga krivo ne prijavljujte i budite zadovoljni svojom plaćom.«

Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. Zato im Ivan svima reče: »Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača da pročisti gumno svoje i sabere žito u žitnicu svoju, a pljevu će spaliti ognjem neugasivim.«

I mnogim je drugim pobudama Ivan narodu navješćivao evanđelje.

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

Ivan Krstitelj poziva na promjenu života. Svakom čovjeku daje i konkretne upute. Ljudi mu prilaze s pitanjem: „Što mi je činiti?“ Snažna pojava Ivana Krstitelja budi u ljudima potrebu da nešto učine, te da na taj način priprave put Onome koji dolazi. I Ivan to tako shvaća. Sve je ovo priprava. I njegovo je krštenje u Jordanu priprava za ono drugo krštenje koje će Isus ustanoviti, a bit će to krštenje vodom, Duhom Svetim i ognjem. Riječ je o obećanom krštenju koje se treba osmisliti kroz program svakodnevnoga života u kojem ćemo dopustiti Isusu da nas vodom neprestano pere, da ognjem neprestano ražaruje našu ljubav i da spaljuje ono što dobru ne koristi i da nas oplodi za djela ljubavi snagom svoga Svetoga Duha.

Zamislimo se malo nad ovom riječju; „Što mi je činiti?“ Ne uočavamo li, otkrivajući sami sebe, trenutke u kojima nas zlo želi zahvatiti kao napast? Nije li prvi naš odgovor na neku zlobu ljudi oko nas poriv da im uzvratimo istom mjerom?

Zato nam je potrebno obraćenje! To je unutarnja promjena mentaliteta. Od svojih negativnih misli, nakana i djela valja se otvoriti mislima i nakanama Božjim, njegovu djelovanju u nama. Ivan Krstitelj nam u tom pogledu daje neke konkretne recepte. Međutim, Isus Krist će nam ponuditi sebe. „Ja sam Put, Istina i Život!“, reći će svima. Isus je naš Zakon, naš primjer, naš ideal, naš Put, naš Život.

„Što nam je činiti?“ Želimo li Božić osjetiti kao blagdan kao, događaj Božje dobrote, kao svetkovinu radosti, onda nam ne preostaje drugo nego obratiti se! Ne treba se bojati izgrađivati u sebi ljubav! Jer, sigurno za praštanje i ljubav treba više jakosti i hrabrosti nego za slijepu mržnju i nepravdu.

Obratiti se ne znači promijeniti samo nešto u svojem ponašanju, nego svojim mentalitetom sjediniti se s Isusovim mislima, s njegovim stavovima. To znači, vjerovati evanđelju! Neka nam Isus, našim sudjelovanjem u nedjeljnoj svetoj misi, udijeli za to potrebnu snagu. Isus nas želi uvjeriti da konačna pobjeda pripada ljubavi! Isus nas zove na ljubav!

Fra Zvjezdan Linić, I Riječ Tijelom postala

 OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Što činimo da Gospodin dođe u naš život? S kolikom ga čežnjom iščekujemo? Jesmo li se spremni promijeniti da bismo ga dostojanstveno dočekali? Jesmo li spremni primiti dar njegova spasenja? U ovom svetom slavlju imali smo priliku iskusiti njegovu blizinu. Neka taj susret ne ostane vezan uz ovaj trenutak, nego neka prožme svu našu stvarnost kako bismo i mi postali znak njegove blizine za one s kojima živimo.