ŽUPNI OGLASI OD 9. DO 15.11.2020.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE:

PONEDJELJAK, 9. studenog 2020. – POSVETA LATERANSKE BAZILIKE


UTORAK,  10. studenog  2020  (Sv. Leon Veliki, papa)

Kapela Dankovec, 18.00

NAKANE:

+ Zlatko, Pavao, Ivan, Ana i Milka Jakšić, Barica Koščević

+ Stjepan Buhin

+ Stjepan, Ana Hukman, Dragica, Stjepan Hundić, Katica, Ivan Micudaj

+ Petar Mudifaj, Božo Kostrec

+ Đurđica, Ivan Jakopović i rod.

+ Marica, Stjepan Budačić i rod.


SRIJEDA, 11. studenog 2020.  (Sv. Martin Tourski, biskup)

Kapela Dankovec, 18.00

NAKANE:

+ Martin Užarević


ČETVRTAK, 12.studenog 2020. (Sv. Jozefat, b. mč.)

Kapela Dankovec, 18.00

NAKANE:

+ Karlo i Ivka Palčec, Vlado Protrka

9.00 – 18.00 CJELODNEVNO KLANJANJE

17.00 Molitva krunice


PETAK, 13. studenog  2020. (Sv. Stanislav Kostka)

Kapela Dankovec, 18.00

NAKANE:

+ Ivan, Ana, Marko, Mirko Čulin

+ Franjo Sruk


SUBOTA, 14. studenog  2020. (Sv. Nikola Tavelić)

Kapela Dankovec, 18.00

NAKANE:

+ Stjepan, Barbara, Danijel Talan, Nikola, Josip Rustan


NEDJELJA, 15. studenog  2020. – 33. NEDJELJA KROZ GODINU

Kapela Dankovec, 08.00

NAKANE:

+ Josip Budak i rod.

Kapela Dankovec, 11.00

PRO POPULO

Kapela Vidovec, 9.30