ŽUPNI OGLASI OD 5. DO 11.10.2020.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE:

PONEDJELJAK, 5. listopada 2020. (Sv. Faustina Kowalska)

 


UTORAK,  6. listopada 2020  (Sv. Bruno, prezbiter)

Kapela Dankovec, 18.00

NAKANE:

+ Barbara i Ivan Šturlić

+ Sebastijan Rodić

+ Ana, Mirko Pluščec, Verica, Stjepan Martinec

+ Katica, Josip Šušković-Medved


SRIJEDA, 7. listopada 2020.  – BDM od Krunice, Kraljica krunice

Kapela Dankovec, 18.00

NAKANE:

+ Ruža, Juraj, Zvonko Jurko, Marica Ferenčak, Božo Ištvanić, Barbara i Josip Talan, Danica Garber


ČETVRTAK, 8. listopada 2020. (Demetrije)

Kapela Dankovec, 18.00

NAKANE:

+ Marija i Mato Vucić i ob., Ana Bundalo, ob. Bugarin

OD 9.00 – 17.30     CJELODNEVNO KLANJANJE


PETAK, 9. listopada 2020. (Sv. Dionizije, b., mč.)

Kapela Dankovec, 18.00

NAKANE:

+ Sebastijan Rodić

+ Drago Štriga, Marijana Prežec, Branko Tustić


SUBOTA, 10. listopada  2020. (Daniel, Samuel)

Kapela Dankovec, 18.00

NAKANE:

+ Iva Šturlić, Ana i Ignac Talan


NEDJELJA, 11. listopada  2020. – 28. NEDJELJA KROZ GODINU

Kapela Dankovec, 08.00

NAKANE:

+ Ruža Pile Jelušić, Ilija i Anđa Pranjić

Kapela Dankovec, 11.00

Pro populo

Kapela Vidovec, 9.30

OBAVIJEST – U četvrtak u 19 h bit će sastanak Pastoralnog vijeća