ŽUPNI OGLASI OD 3. DO 9.6.2019.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE:

PONEDJELJAK, 3. lipnja 2019. (Karlo Lwanga i dr. mč.)

župna crkva, 19:00 h
NAKANE:

+ Franjo Majpruz i rod., Đuro i Ljuba Žuglić


UTORAK, 4. lipnja 2019. (Kvirin Sisački, b. mč.)

župna crkva, 19:00 h

NAKANE:

+ Mijo Kovač i ob., Ivan Puklek i ob.

+ Blaž Mateljić


SRIJEDA, 5. lipnja 2019. (Bonifacije b. mč.)

župna crkva, 19:00 h
NAKANE:

+ Ivo, Marica Popović


ČETVRTAK, 6. lipnja 2019. (Norbert)

župna crkva, 19:00 h

NAKANE:

+ Milan Markotić, Ankica, Filip, Mirko, Ivan Udžbinac


PETAK, 7. lipnja 2019. (Robert) – PRVI PETAK

župna crkva, 19:00 h

NAKANE:

+ Drago Orešić i rod., Vid Habaš i rod.

+ Stjepan, Barbara, Ruža Majpruz i ob., Nikola Budak, rod. i braća, ob. Puklek i Hađur

+ Marija Prelec

+ Branko Modriš i ob.


SUBOTA, 8. lipnja 2019. (Medard)

župna crkva, 19:00 h

NAKANE:

+ Josip, Ruža Trubenjački, Filip, Ruža, Ivan Turčić


NEDJELJA, 9. lipnja 2019. – DUHOVI – ZAVRŠETAK USKRSNOG VREMENA

župna crkva, 08:00 h

NAKANE:
+ Tomo Korić

župna crkva, 11:00 h

NAKANE:
PRO POPULO

Dankovec, 09:30 h