ŽUPNI OGLASI OD 28.9. DO 4.10.2020.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE:

PONEDJELJAK, 28. RUJNA 2020. – POSVEĆENJE ŽUPNE CRKVE

Kapela Dankovec, 18.00

NAKANE:

Na nakanu

+ Ob. Novosel i Buhin, za duše u čistilištu, za ozdravljenje jedne osobe


UTORAK, 29 rujna  2020  (Sv. Mihael, Gabriel i Rafael, arkanđeli)

Kapela Dankovec, 18.00

NAKANE:

+ Miroslav, Anđela, Davor Kršić i rod., rod.  Malčić-Pirin


SRIJEDA, 30. rujna 2020.  (Sv. Jeronim, prezbiter i c. nč.)

Kapela Dankovec, 18.00

NAKANE:

+ Sebastijan Rodić i ob., ob. Čolakić


ČETVRTAK, 1. listopada 2020. (Sv. Terezija od Djeteta Isusa)

Kapela Dankovec, 18.00

NAKANE:

KLANJANJE POSLIJE SV. MISE


PETAK, 2. listopada 2020. (Sv. Anđeli Čuvari)

Kapela Dankovec, 18.00

NAKANE:

+ Ružica, Franjo Šušković, Ruža, Josip Tustić, Mirjana Vešligaj

+ Josip Marković i rod., ob. Petrić

+ Franjo Borjan


SUBOTA, 3. listopada  2020. (Sv. Franjo Borgia)

Kapela Dankovec, 18.00

NAKANE:

+ Marijan Sušić i ob.


NEDJELJA, 4. listopada  2020. – 27. NEDJELJA KROZ GODINU

Kapela Dankovec, 08.00

NAKANE:

+ Leljak Marija i Petar, Jugović Kata i Ivan

Kapela Dankovec, 11.00

Pro populo

Kapela Vidovec, 9.30

OBAVIJEST

  • U srijedu poslije sv. mise bit će sastanak ekonomskog vijeća