ŽUPNI OGLASI OD 28.6. DO 4.7.2021.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE:

PONEDJELJAK, 28. lipnja 2021. (Sv. Irenej Lionski)

  • NEMA SV. MISE

UTORAK,  29. lipnja  2021. – SV. PETAR I PAVAO, apostoli

KAPELA DANKOVEC

NAKANE:

18.30 h – molitva krunice

19.00 h + Stjepan, Ivan, Ana Petar

+ Juraj Zrinski i rod.,  Stjepan i Ana Kostrec, Agata Ćuk, Branko i Danica Deronja, Vjekoslav Svibovec

+ Petar Mudifaj, Božo i Franjo Kostrec

+ Pavao Miličević

+ Josip Šturlić i ob.

+ Antun Macukić


SRIJEDA, 30. lipnja  2021. – Sv. Prvomučenici Svete Rimske Crkve

KAPELA DANKOVEC

NAKANE:

18.30 h – molitva krunice

19.00 h – na nakanu (Barica Prežec)


ČETVRTAK, 1. srpnja 2021. (Aron)

KAPELA DANKOVEC

NAKANE:

18.30 –  molitva krunice

19.00 h + Franjo i ob. Ščurić

+ Nevenka Mitar – sprovodna misa


PETAK,  2. srpnja  2021. (Otok)

KAPELA DANKOVEC

OD 9.00 DO 19.00 h –  ŽUPNO KLEČANJE

NAKANE:

18.00 –  molitva krunice

18.30 – litanije i blagoslov s Presvetim Sakramentom

19.00 h  + Krešimir Lepušić

+ Paško, Bernarda, Ruža Glasnović

+ Josip, Andrija, Ivan, Ljuba, Marija, Franca Puklek


SUBOTA, 3. srpnja 2021. – SV. TOMA, apostol

KAPELA DANKOVEC

NAKANE:

07.30 – molitva krunice

08.00  + Marija, Dragutin Zagorec


NEDJELJA, 4. srpnja 2021. – ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

CRKVA U ČUČERJU, 08.00

NAKANE:

+ Branko i Ana Cuglin, Ivan Keleminec

CRKVA U ČUČERJU, 10.00

NAKANE:

PRO POPULO


OBAVIJESTI:

 Župni ured raditi će u utorak i petak od 17.30 – 18.30.

Na svakoj molitvi, žrtvi i daru, hvala! Preporučamo vam katolički tisak – Glas Koncila i Mak.