ŽUPNI OGLASI OD 25. DO 31.3.2019.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE:

PONEDJELJAK, 25. ožujka 2019. – Navještenje Gospodinovo, Blagovijest

župna crkva, 18:00 h
NAKANE:

  • na jednu nakanu  na čast Majci Božjoj i sv. Antunu

UTORAK, 26. ožujka 2019. (Montan, Maksima)

župna crkva, 18:00 h

NAKANE:

+ Ivan Krvarić i ob.

+ Ob. Franić, Sičaja, Čukelj, Bunić

+ Marija Alpeza, Božena Đermanović

+ Slavica Ivatek


SRIJEDA, 27. ožujka 2019. (Rupert)

župna crkva, 18:00 h
NAKANE:
+ Ana, Juraj Mustafa i rod., Katarina, Ivan Tustić, rod. Novosel


ČETVRTAK, 28. ožujka 2019. (Priska)

župna crkva, 18:00 h
NAKANE:
+ Ivan Čulina i ob., Mirko Kardum


PETAK, 29. ožujka 2019. (Eustazije)

župna crkva, 18:00 h

NAKANE:

+ Ivete Andreani

+ Katarina Komušar i ob.

+ Juraj Šušković

  • na nakanu ob. Matacun

SUBOTA, 30. ožujka 2019. – (Zosim)

župna crkva, 18:00 h
NAKANE:

+ Nada, Jura Komušar


NEDJELJA, 31. ožujka 2019. – 4. KORIZMENA NEDJELJA – SREDOPOSNA

župna crkva, 08:00 h
NAKANE:
+ Marija, Stjepan, Franjo Sruk i rod.

župna crkva, 11:00 h
NAKANE:
PRO POPULO

Dankovec, 09:30 h

 

U petak prije sv. Mise, u 17.30 bit će pobožnost Križnog puta. Dođite da razmišljamo o muci koju je Isus podnio za nas.