ŽUPNI OGLASI OD 23. DO 29.9.2019.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE:

PONEDJELJAK, 23. rujna 2019. (P. Pio iz Pietrelcina)

župna crkva, 19:00 h
NAKANE:

+ Juraj, Krešimir, Franca, Mato Šturlić


UTORAK, 24. rujna 2019. –  (Gospa od Otkupljenja)

župna crkva, 19:00 h
+ Stanko Pupić-Bakrač, Ružica Sruk

+ Barbara, Branko, Bartol, Katarina, Ana, Davorin Šušković

+ Franjo, Marica Sruk i rod.

+ Ignac Kostrec


SRIJEDA, 25. rujna 2019. (Aurelija)

župna crkva, 19:00 h
NAKANE:

+ Josip, Barbara Šušković i rod.


ČETVRTAK, 26. rujna 2019. (Kuzma i Damjan mmč.)

župna crkva, 19:00 h
NAKANE:
+ Marija, Milkica Kosec, Mirjana Sirovec, Ljuba Keber


PETAK, 27. rujna 2019. (Vinko Paulski)

župna crkva, 19:00 h
NAKANE:

+ Božidar, Mato, Ana Novak-Rakek, Stjepan Folnegović, ob. Jambrešić, Vrban, Paulović

+ Božica Matosović

+ Ruža, Pavao Šušković-Klampek, Rudolf Ferenčak, Juraj, Marica Vuljar


SUBOTA, 28. rujna 2019. (Vjenceslav)

župna crkva, 19:00 h
NAKANE:

Misa za sve župljane, i žive i pokojne


NEDJELJA, 29. rujna 2019. – 26. NEDJELJA KROZ GODINU

župna crkva, 08:00 h

NAKANE:
+ Janko, Jela Pandža

župna crkva, 11:00 h

NAKANE:
PRO POPULO

Dankovec, 09:30 h

 

Pozivam Vas u subotu na sv. Misu, jer slavimo dan Posvete naše župne crkve koja je naš zajednički dom molitve, slušanja Božje riječi, slavljenja Euharistije – sv. Misne žrtve, i mjesto gdje primamo sv. Sakramente – izvore našeg posvećenja. Župnik