ŽUPNI OGLASI OD 22. DO 28.7.2019.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE:

 

PONEDJELJAK, 22. srpnja 2019. (Marija Magdalena)

župna crkva, 19:00 h
NAKANE:

+ Željko Strancarić


UTORAK, 23. srpnja 2019. (Brigita Švedska, redovnica)

župna crkva, 19:00 h
+ Marija, Ivan, Josip Marković, ob. Božek, Petrić, Marković

+ Ob. Ilišević, Šafran, Iva Kopić

+ Đuro Davidović, Vlado, Marica, Mladen Bizek

+ Franjo, Marica Sruk

+ Franjo Sruk, d. ob.


SRIJEDA, 24. srpnja 2019. (Kristina)

župna crkva, 19:00 h
NAKANE:

+ Ana, Janko, Katica, Franjo, Marica Sruk, Tomo, Ana Gašparuš


ČETVRTAK, 25. srpnja 2019. (Jakov ap.)

župna crkva, 19:00 h
NAKANE:
+ Ana, Stjepan Hukman, Ivan, Katica Micudaj i rod.


PETAK, 26. srpnja 2019. (Joakim i Ana, rod. BDM)

NAKANE:

+ Ana, Marijan, Marko Božić, Martin Užarević

+ Katarina Sruk i ob. Micudaj i Sruk

+ Ana, Ivan Majpruz

+ Ana Sruk i ob.

+ Ana, Franjo Turčić, Katarina, Franjo, Zvonko Marković, Agata, Franjo Ferenčak, Bara, Rudolf Vugrinčić

+ Ana Žugčić i ob.

+ Anica Stojanac, Ana Križanović


SUBOTA, 27. srpnja 2019. (Klement Ohridski)

HODOČAŠĆE NA TRSAT


NEDJELJA, 28. srpnja 2019. – 17. NEDJELJA KROZ GODINU

župna crkva, 08:00 h
NAKANE:
+ Franjo Majpruz

župna crkva, 11:00 h
NAKANE:
PRO POPULO

Vidovec, 9:30

 

  • U subotu je hodočašće na Trsat. Polazak je u jutro u 5 sati. Molim, doći na vrijeme!