ŽUPNI OGLASI OD 22. DO 27.11.2021.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE:

PONEDJELJAK, 22. studenog 2021. (Sv. Cecilija, djevica i mučenica)

CRKVA U ČUČERJU

NAKANE:

17.30 h – molitva krunice

18.00 h – za zdravlje Mihaela


UTORAK,  23. studenog  2021. (Sv. Klement I., papa, mučenik)

CRKVA U ČUČERJU

NAKANE:

17.30 h – molitva krunice

18.00 h + Renato Benšek

+ Dražen Mužic

+ Stjepan Pintur

+ Tomo i Anđela Lepušić i ob.

+ Marija Šušković-Mihiček

+ Slavko Šušković i ob.

+ Franjo i Barica Kovačić i ob.

+ Danijel i Marija Pračić

+ Ob. Kučan i Koščević


SRIJEDA, 24. studenog  2021. (Sv. Andrija Dung-Lac, mučenici u Vijetnamu)

CRKVA U ČUČERJU

NAKANE:

17.30 h – molitva krunice

18.00 h + Katica i Josip Šušković


ČETVRTAK, 25. studenog 2021. (Sv. Katarina Aleksandrijska, djevica, mučenica.)

CRKVA U ČUČERJU

NAKANE:

CJELODNEVNO KLANJANJE: 9 – 18 h

17.00 h – molitva krunice i prilika za sv. ispovijed

Predadventska duhovna obnova

18.00 h + Katica i Ignac Buhin

+ Katica Karlović i Božek Sruk

+ Ob. Ćuk

+ Katarina i Ivan Folnegović

+ Ana Kos

+ Kata Pračić i ob.

+ Vjenceslava Bartolić

+ Miljenko Petar

  • Na nakanu za uspješnu operaciju (ob. Vukšić)

Nakon mise blagoslov s Presvetim Sakramentom, duhovni nagovor i svjedočanstvo bračnog para


PETAK,  26. studenog 2021. (Sv. Konrad)

NAKANE:

17.30 h – molitva krunice

18.00 h + Ob. Ceković, Pračić i Čukelj

+ Justa Šafran, Rubio Estebanez

+ Pavao i Anica Sertić

+ Ankica Ivanović

+ Vladimir, Franjo, Ana, Dragica i Ivan Jambrešić

+ Ruža Zlatić


SUBOTA 20. studenog  2021. – Gospa od čudotvorne medaljice

CRKVA U ČUČERJU

NAKANE:

07.30 h – Molitva krunice

08.00 h + Ivan Habuš i rod.


NEDJELJA, 27. STUDENOG 2021. – PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

CRKVA U ČUČERJU

NAKANE:

05.30 h – Molitva krunice

06.00 h + Andrija i Katica Podoreški

CRKVA U ČUČERJU, 11.00 h

Pro populo

09.30 h KAPELA VIDOVEC


OBAVIJESTI:

  • Ovog četvrtka zastanite na cjelodnevnom klanjanju pred Presvetim od 9- 18 h. Molimo na nakanu za domovinu. Na izlazu iz Crkve možete se zapisati za dežurstvo tijekom dana. 
  • U četvrtak na večer, organiziramo predadventsku duhovnu obnovu za bračne parove, roditelje ovogodišnjih kanditata za Svete Sakramente, sv. Pričesti i Krizme. Duhovna obnova počinje sv. Misom u 18 h, nastavlja se klanjanjem, nagovorom svećenika i svjedočanstvom života bračnog para Kralj. Obitelj sa sedmero djece progovoriti će nam o životu s Kristom i bez Krista, te što ih je potaklo na pisanje knjige koju ćete moći nabaviti: Ispovijest bijednog grešnika.
  • Uređenje i čišćenje crkve biti će u petak od 16 h.
  • U sakristiji možete predbilježiti bolesnike, starije i nemoćne za svetu ispovijed.
  • Župni ured u Čučerju raditi će u utorak i petak od 17.00 do 17.45 h i prema dogovoru.
  • Na svakoj molitvi, žrtvi i daru, hvala!
  • Preporučamo vam katolički tisak – Glas Koncila i Mak.