ŽUPNI OGLASI OD 21. DO 27.10.2019.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE:

PONEDJELJAK, 21. listopada 2019. (Hilarion, Uršula)

župna crkva, 18:00 h
NAKANE:

+ Josip, Katarina Matacun, Jagica, Stjepan Huzanić


UTORAK, 22. listopada 2019. –  (Ivan Pavao II)

župna crkva, 18:00 h
+ Marija Škundrić, d. ob.

+ Ivan, Slavica Grudenić, Eva, Beno, Josip, Franjo, Antun Knežević, Katica, Mirko Benšek, Štefica, Mišo, Trbušić, Dragica, Vlado, Emil Herman

+ Josip, Ruža, Nevenka Tustić, Juraj Fabijanić

+ Dragutin, Damir, Branko Terzić, Marija, Mato Lucić i ob.


SRIJEDA, 23. listopada 2019. (Ivan Kapistran)

župna crkva, 18:00 h
NAKANE:

+ Franjo Ivanović i rod., Josip Šturlić i rod., Branko Tustić


ČETVRTAK, 24. listopada 2019. (Antun Maria Claret)

župna crkva, 18:00 h
NAKANE:
+ Ivan, Ana, Marko, Mirko Čulin


PETAK, 25. listopada 2019. (Krizant i Darija)

župna crkva, 18:00 h
NAKANE:

+ Katarina Karlović, Stjepan Božek

+ Josip, Magdalena Hunjadi

+ Anđela, Bara, Ivan Šušković, Pavao Pračić

+ Franjo Čmarec

+ Stjepan Strancarić

+ Marija, Stjepan Fabijanić, rod. Fabijanić i Pirin, Tino Kravaršćanin, Marija, Stjepan Malčić


SUBOTA, 26. listopada 2019. (Dimitrije Srijemski đ. mč.)

župna crkva, 18:00 h
NAKANE:

+ Barbara, Zlata, Ivan Horvačić, Matija, Stjepan Ištvanić


NEDJELJA, 27. listopada 2019. – 30. NEDJELJA KROZ GODINU

župna crkva, 08:00 h

NAKANE:
+ Ivan Huzanić

župna crkva, 11:00 h

NAKANE:
PRO POPULO

Dankovec, 09:30 h


  • Mjesec je listopad, mjesec molitve krunice. Dolazite na moljenje krunice!