ŽUPNI OGLASI OD 19. DO 25.10.2020.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE:

PONEDJELJAK, 19. listopada 2020. (Sv. Pavao od Križa, prezbiter)


UTORAK,  20. listopada 2020  (Kornelije, Andrija)

Kapela Dankovec, 18.00

NAKANE:

+ Ivan,  Jaka, Mato Udovičić

+ Ljuba Prka i ob.

+ Frano Vukšić i za duše u čistilištu

+ Dražen Puklek


SRIJEDA, 21. listopada 2020.  (Sv. Uršula mč.)

Kapela Dankovec, 18.00

NAKANE:

+ Milka, Mile Orešković, Brigita Vuković


ČETVRTAK, 22. listopada 2020. (Sv. Ivan Pavao II, p.)

Kapela Dankovec, 18.00

NAKANE:

+ Katarina Šafran i ob. Šafran, Vilim Koller i ob. Koller

9.00 – 18.00 CJELODNEVNO KLANJANJE

17.00 Molitva krunice


PETAK, 23. listopada 2020. (Sv. Ivan Kapistranski)

Kapela Dankovec, 18.00

NAKANE:

+ Franjo Čmarec, Ignac, Katica Buhin, Ruža, Stjepan Pregorec

+ Franjo Ivanović, Marija Šturlić

+ Katica Vuglek i ob.

+ Stjepan Mužic i rod., Dragica, Franjo Huzanić i rod.

+ Anđela Šušković i Pavao Pračić


SUBOTA, 24. listopada  2020. (Sv. Antun Marija Claret, b.)

Kapela Dankovec, 18.00

NAKANE:

+ Marica Ištvanić i ob., ob. Radovanić


NEDJELJA, 25. listopada  2020. – 30. NEDJELJA KROZ GODINU

Kapela Dankovec, 08.00

NAKANE:

+ Barbara, Zlata, Ivan Horvačić, Matija, Stjepan Ištvanić

Kapela Dankovec, 11.00

Pro populo

Kapela Vidovec, 9.30