ŽUPNI OGLASI OD 18. DO 24.11.2019.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE:

PONEDJELJAK, 18. studenog 2019. – Posveta bazilike sv. Petra i Pavla

župna crkva, 18:00 h
NAKANE:

+ Drago Mihovec


UTORAK, 19. studenog 2019. –  (Jakov Pustinjak)

župna crkva, 18:00 h
Stjepan Hađur, Barbara Šušković

+ Lorenzo Štokan

+ Slavko, Ljuba, Janko, Bara Šušković

+ Tomo Majpruz i rod.

+ Franjo, Klara, Josip, Katarina Šuškoivć Jakopac i rod., Ljubica Šturlić i rod., roditelji Šušković-Kozjak

+ Barica Ban


SRIJEDA, 20. studenog 2019. (Feliks Valois)

župna crkva, 18:00 h
NAKANE:

+ Dražen Mužic


ČETVRTAK, 21. studenog 2019. – Prikazanje Bl. Djevice Marije

župna crkva, 18:00 h
NAKANE:
Drago Orešić i rod.


PETAK, 22. studenog 2019. (Cecilija, dj.mč.)

župna crkva, 18:00 h
NAKANE:

+ Tomo Matacun

+ Ljuba Prka

+ Ignac, Klara, Stjepan, Marica, Vlado Krvarić

+ Martin, Marica, Ružica, Drago Šušković, ob. Buhin i Sruk


SUBOTA, 23. studenog 2019. (Klement I p.)

župna crkva, 18:00 h
NAKANE:

+ Mato Pandža


NEDJELJA, 24. studenog 2019. – ISUS KRIST – KRALJ SVEGA STVORENOGA – 34. NKG

župna crkva, 08:00 h

NAKANE:
+ Ignac Ištvanić i rod., Andrija, Marija Zebec, Franjo Blažinović, Ob. Hanžek

župna crkva, 11:00 h

NAKANE:
PRO POPULO

Dankovec, 09:30 h