ŽUPNI OGLASI OD 18. DO 24.10.2021.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE:

PONEDJELJAK, 18. listopada 2021. – SV. LUKA, EVANĐELIST

CRKVA U ČUČERJU

NAKANE:

18.30 h – molitva krunice

19.00 h + Krešimir, Juraj, Franciska, Mato Šturlić


UTORAK,  19. listopada 2021. (Sv. Pavao od Križa, prezbiter, mistik)

CRKVA U ČUČERJU

NAKANE:

18.30 h – molitva krunice

19.00 h + Ivan, Marica Strancarić i rod.

+ Tereza Filić

+ Ivan, Jela Veble

  • Na nakanu (Željka)
  • Na nakanu (ob. Dropuljić)

SRIJEDA, 20. listopada  2021. (Sv. Kornelije)

CRKVA U ČUČERJU

NAKANE:

18.30 h – molitva krunice

19.00 h + Ljuba Prkaj i ob.


ČETVRTAK, 21. listopada 2021. (Sv. Uršula, mučenica)

CRKVA U ČUČERJU

NAKANE:

CJELODNEVNO KLANJANJE: 9 – 19 h

18.00 h – molitva krunice

18:30 h – blagoslov s Presvetim Sakramentom

19.00 h + Dražen Puklek


PETAK,  22. listopada 2021. (Sv. Ivan Pavao II., papa)

CRKVA U ČUČERJU

NAKANE:

18.30 h – molitva krunice

19.00 h + Slavica, Ivan Grudenić, Eva Beno, Josip, Franjo, Antun Knežević, Štefica, Mišo Trbušić, Emil Šafran, Katica, Mirko Benšek

+ Ljudevit Šušković, Marica i August, Tomo, Marica Talan

+ Đuro i Anđela Šušković

+ Pavao Pračić

+ Danijel, Stjepan, Barbara Talan, Nikola i Josip Rustan

+ Ivan Ceković i rod., Katica i Ivan

+ Vjekoslav Mlinarić i rod.

+ Katica, Nikola Folnegović i rod.

+ Ob. Matanović

+ Miljenko Petar


SUBOTA 23. listopada  2021. (Sv. Ivan Kapistranski)

CRKVA U ČUČERJU

NAKANE:

07.30 h – molitva krunice

08.00 h + Franjo Ivanović i rod., Marica i August Šturlić


NEDJELJA, 24. listopada 2021. – TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU – MISIJSKA NEDJELJA

CRKVA U ČUČERJU, 08.00 h

NAKANE:

+ Barbara, Zlata, Ivan Horvačić, Matija, Stjepan Nevenka Ištvanić

CRKVA U ČUČERJU, 11.00 h

Pro populo – Zahvala za plodove zemlje i blagoslov kruha

09.30 h KAPELA DANKOVEC


OBAVIJESTI:

  • U nedjelju 24. 10 obilježavamo svjetski dan misija, tom prigodom prikupljati ćemo kolektu za misionare u misijama a na sv. misi u 11h zahvaliti ćemo za plodove zemlje i blagosloviti kruh koji će djeca donijeti.
  • Na izlazu iz crkve možete nabaviti lampaše i podržati akciju našeg Caritasa „kad činiš dobro, čini dvostruko dobro!
  • Sv. Otac 10. 10. 2021. u Rimu otvorio je biskupsku sinodu koja će se u cijeloj crkvi slaviti 2021. – 2023. godine. Ove nedjelje naš nadbiskup otvoriti će je na biskupijskoj razini svetom misom u župi Uzvišenja sv. Križa u Dugom Selu u 11h.
  • U četvrtak imamo redovito cjelodnevno klanjanje pred Presvetim od 9 – 19 h. Na izlazu iz crkve možete se zapisati za dežurstvo tijekom dana. Nakane klanjanja su za obitelj, bolesnike, stradale, dobročinitelje i obnovu župne zajednice.
  • Župni ured u Čučerju raditi će u utorak i petak od 19.40 do 20.30 h i prema dogovoru.
  • Svećenik je na raspolaganju za svetu ispovijed svaki radni dan prije ili nakon svete mise. 
  • Na svakoj molitvi, žrtvi i daru, hvala! Preporučamo vam katolički tisak – Glas Koncila i novi Mak.