ŽUPNI OGLASI OD 17. DO 23.6.2019.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE:

 

PONEDJELJAK, 17. lipnja 2019. (Inocent)

župna crkva, 19:00 h
NAKANE:

+ Nikola, Katica Prežec i ob.


UTORAK, 18. lipnja 2019. (Marko i Marcelijan mmč)

župna crkva, 19:00 h

NAKANE:

+ Davor i Marko Švigir

+ Branko Starešina i rod.

+ Jana, Dragica Jambrešić


SRIJEDA, 19. lipnja 2019. (Romuald opat)

župna crkva, 19:00 h
NAKANE:

+ Blaž Mateljić


ČETVRTAK, 20. lipnja 2019. – TIJELOVO

župna crkva, 8:00 h

+ Zdenko, Katica, Viktor Jurički, Ana, Ivan Sruk

župna crkva, 18:00 h

Misa i Tijelovska procesija


PETAK, 21. lipnja 2019. (Alojzije Gonzaga)

župna crkva, 19:00 h

NAKANE:

+ Stjepan st. i ml. Žuglić, Katica, Marija, Marko Vlašić, Marin, Mira Bulić

+ Drago, Jalža Hukman

+ Zlatko Mužic

+ Stjepan Vuglek i ob.


SUBOTA, 22. lipnja 2019. (Ivan Fisher i Toma More mmč.)

župna crkva, 19:00 h

NAKANE:

Branko, Josip, Mirko Barba


NEDJELJA, 23. lipnja 2019. – Dvanaesta NKG

župna crkva, 08:00 h

NAKANE:
Ivan, Barbara Šturlić

župna crkva, 11:00 h

NAKANE:
PRO POPULO

Dankovec, 09:30 h