ŽUPNI OGLASI OD 16. DO 22.5.2022.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE:

PONEDJELJAK, 16. svibnja 2022. (Sv. Ivan Nepomuk)

NAKANE:

NEMA SV. MISE


UTORAK, 17.svibnja 2022. (Paško)

18.30 – Molitva krunice

župna crkva, 19.00 h

NAKANE:

+ Pavica Barić –  sprovodna misa

+ Boris i Nevenka Čigir

+ Katica i Ivan Micudaj i rod., Ana i Stjepan Hukman, Slavko, Stjepan Sruk i Jalžica i Mladen Strancarić

+ Stjepan Jambrešić

+ Gordana Selnik Požgaj

+ Barbara Keleminec

+ Marija Balenović i ob.

 • Na nakanu MVKO
 • Na osobnu nakanu ( ob. Dropuljić)

SRIJEDA, 18. svibnja 2022. (Sv. Ivan I, papa)

18.30 – Molitva krunice i pobožnosti Sv. Josipu

župna crkva, 19.00 h
NAKANE:

+ Katarina Špoljarinec i Dragica Jakšić


ČETVRTAK, 19. svibnja 2022. (Sv. Urban I, papa)

CJELODNEVNO KLANJANJE OD 9.00 – 19.00 h

18.00 – Molitva krunice

18.30 h – Litanije i blagoslov s Presvetim

župna crkva, 19.00 h

NAKANE:

+ Anita, Mile, Žgela, Milka i Đuka, Josip Menjak, Alojz Pejak


PETAK, 19. svibnja 2022. (Sv. Bernardin Sijenski)

18.30 – Molitva krunice

župna crkva, 19:00 h

NAKANE:

+ Miljenko i Franjo Petar

+ Frano Vukšić

+ Ignac i Ruža Budak

+ Katica i Drago Budak i ob., Bara, Antun, Ivan Puklek i rod.

+ Stjepan i Veronika Puklek, Mijo Kovač, Štefica Razum, Marija Petar, Stjepan Radičević i rod.

+ Leopold i Ruža Ladiha

+ Tomo i Veronika Marković

 • U zahvalu Bogu i ljudima na pomoći (ob. Mihovec, Darka)
 • Prečistom srcu Marijinu (Sebastijan)

SUBOTA, 20. svibnja 2022. (Kristofor)

07.00 – Molitva krunice

župna crkva, 07.30 h

NAKANE:

+ Ljudevit Fabijanić i rod.


NEDJELJA, 21. svibnja 2022. – ŠESTA VAZMENA NEDJELJA

07.30 – Molitva krunice

župna crkva, 08.00 h

NAKANE:
+ Stjepan i Ana Marković

župna crkva, 11.00 h

NAKANE:
PRO POPULO

Dankovec, 09:30 h


OBAVIJESTI

 • Uređenje i čišćenje crkve je u petak u 17 h. Hvala našim vrijednim ženama!
 • Krizmanici mogu preuzeti uspomene i slike u sakristiji. Završni susret za prvopričesnike i preuzimanje uspomena i slika biti će u subotu 28. 5. u 10 h.
 • Zahvaljujmo svima na pomoći oko pripreme slavlja Prve Svete Pričesti i na sudjelovanju na humanitarnom koncertu na majčin dan. Sav prihod ide u opremanje pastoralnog centra.
 • Molitveni vijenac kraljice obitelji ove subote 21. 5. 2022. organizira Hodočašće na Mariju Bisticu. Polazak je u 8 h. Svi zainteresirani nek se jave koordinatorici hodočašća, Andreji Zrinski (mob: 095 590 1829). Cijena karte je 60 kn. Prijave do srijede. Besplatan prijevoz za hodočasnike u narodnim nošnjama.
 • Iskoristimo priliku za molitvu i osobnu pobožnost u četvrtak. Na izlazu iz crkve možete se zapisati za dežurstvo tijekom dana.
 • Župni ured u Čučerju raditi će u utorak i petak od 17.30 h do 18.15 h i prema dogovoru.
 • Preporučamo vam katolički tisak – Glas Koncila i Mak. Na svakoj molitvi, žrtvi i daru, hvala svima.