ŽUPNI OGLASI OD 14. DO 20.9.2020.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE:

PONEDJELJAK, 14. RUJNA 2020. – UZVIŠENJE SV. KRIŽA

Kapela Dankovec, 19.00

NAKANE:

  • Na nakanu

UTORAK, 15. rujna  2020  – BL. DJEVICA MARIJA ŽALOSNA

Kapela Dankovec, 19.00

NAKANE:

+ Ružica Folnegović

  • Na osobnu nakanu

SRIJEDA, 16. rujna 2020.  (Sv. Kornelije papa i Ciprijan biskup mčč.)

Kapela Dankovec, 19.00

NAKANE:

+ Nikica Klepo i rod.


ČETVRTAK, 17. rujna 2020. (Sv Hildegarda)

Kapela Dankovec, 19.00

NAKANE:

+ Franjo Malčić, Barbara i Pavao Novosel


PETAK, 18. rujna 2020. (Sv. Josip Kupertinski)

Kapela Dankovec, 19.00

NAKANE:

+ Kata Pračić i ob., Vjenceslav Bartolić i ob.

+ Franjo Ištvanić i ob., Stjepan Ceković i ob.

  • na nakanu (ob. Svibovec)
  • na nakanu (ob. Kalčec)
  • na nakanu za jednu osobu

SUBOTA, 19. rujna 2020. (Sv. Januarije, b. mč.)

Kapela Dankovec, 19.00

NAKANE:

  • Na nakanu, zahvala

NEDJELJA, 20. rujna  2020. – 25. NEDJELJA KROZ GODINU

Kapela Dankovec, 08.00

NAKANE:

+ Ivan i Marica Tomerlin

+ Kapela Dankovec, 11.00

Pro populo

Kapela Vidovec, 9.30

 

Obavijest

Nakon misa – prikupljanje milostinje za Svetu zemlju (Božji grob) i za „Petrov novčić“