ŽUPNI OGLASI OD 14. DO 20.10.2019.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE:

PONEDJELJAK, 14. listopada 2019. (Kalist p.)

župna crkva, 18:00 h
NAKANE:

+ Mile, Milka Orešković, Brigita Vuković


UTORAK, 15. listopada 2019. –  (Terezija Avilska dj. c. u.)

župna crkva, 18:00 h
+ Mija, Lucija Jurko

+ Stjepan Lepušić i rod., Stjepan, Marija Franjković, Dragica, Ivan Folnegović

+ Mirko Vertuš

+ Ana, Ivan Talan, Ruža, Ivan Ištvanić i ob.


SRIJEDA, 16. listopada 2019. (Marija Margareta Alacoque)

župna crkva, 18:00 h
NAKANE:

+ Ružica, Ivan, Marica, Antun Buhin, Josip Marković


ČETVRTAK, 17. listopada 2019. (Ignacije Antiohijski b. mč.)

župna crkva, 18:00 h
NAKANE:
+ Ivan, Marica Strancarić i rod.


PETAK, 18. listopada 2019. (Luka ev.)

župna crkva, 18:00 h
NAKANE:

+ Krešimir, Juraj, Franca, Mato Šturlić

+ Danijel, Barbara, Stjepan Talan, Josip, Nikola Rustan

+ Ivan, Katica Mihovec i djeca

+ Luka, Zdenka, Branko Ferenčaković, Ružica, Franjo Fabijanić, Ivan Pašiček

+ Franjo, Katica Čopec


SUBOTA, 19. listopada 2019. (Pavao od Križa)

župna crkva, 18:00 h
NAKANE:

+ Ljubica Budak, braća i rod., Stjepan, Marica, Franjo, Nada Špoljarinec


NEDJELJA, 20. listopada 2019. – 29. NEDJELJA KROZ GODINU – MISIJSKA NEDJELJA

župna crkva, 08:00 h

NAKANE:
+ Juraj, Marija, Stjepan Ištvanić

župna crkva, 11:00 h

NAKANE:
PRO POPULO

Vidovec, 09:30 h

  • Mjesec je listopad, mjesec molitve krunice. Dolazite na moljenje krunice!