ŽUPNI OGLASI OD 13. DO 19.5.2019.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE:

PONEDJELJAK, 13. svibnja 2019. (Gospa Fatimska)

župna crkva, 19:00 h
NAKANE:

+ Mijo Krištić


UTORAK, 14.svibnja 2019. (Matija ap.)

župna crkva, 19:00 h

NAKANE:

+ Nada, Franjo, Antun, Barbara, Franjo Bišćan, Ivana, Vilibald, Anton, Julijana, Friderik Gaberc, Dražena Dmeihal, Dragica, Petar Noršić, Hinko, Ruža Matijaščić, Slavko, Elizabeta Koran

+ Đurđica Pavličić

+ Mile, Milka Orešković i ob., Ante Majić i ob.


SRIJEDA, 15. svibnja 2019. (Izidor ratar)

župna crkva, 19:00 h
NAKANE:

+ Ivan Malčić i rod.


ČETVRTAK, 16. svibnja 2019. (Ivan Nepomuk mč.)

župna crkva, 19:00 h

NAKANE:

+ Ob. Šturlić, Rustan, Mužic


PETAK, 17. svibnja 2019. (Paskal)

župna crkva, 19:00 h

NAKANE:

+ Danijel Pračić, Dražen Mužic, Cenek i Franciska Pračić

+ Ignac, Ruža Budak

+ Marija Balenović i ob.

+ Ivica Palčec


SUBOTA, 18. svibnja 2019. (Ivan I, p. mč.)

župna crkva, 19:00 h

NAKANE:

+ Josip Krvarić


NEDJELJA, 19. svibnja 2019. – 5. Uskrsna

župna crkva, 08:00 h

NAKANE:
Anita, Mile Žgela, Josip, Milka, Đuka Menjak

župna crkva, 11:00 h

NAKANE:
PRO POPULO

Vidovec, 09:30 h