ŽUPNI OGLASI OD 12. DO 18.9.2022.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE:

PONEDJELJAK, 12. rujna 2022.  – PRESVETO IME MARIJINO

CRKVA U ČUČERJU

NAKANE:

18.30 h- molitva krunice

19.00 h + Franjo Trupeljak, Budak, Ignac, Jagica i Ruža


UTORAK,  13. rujna 2022. (Sv. Ivan Zlatousti)

CRKVA U ČUČERJU

NAKANE:

18.30 h- molitva krunice

19.00 h + Ljiljana Jambrešić spr. misa

+ Marica, Ivan, Marija, Stjepan i rod. Sruk

+ Josip Šušković

+ Dragutin i Josip Bukal

+Nikola i Pavao Puklek

+ Franjo Blažinović

+ Ivan i Ljuba Majpruz

+ Tomislav Fabijanić

 • Za duhovnu obnovu župe
 • Na osobnu nakanu

SRIJEDA, 14. rujna 2022. – UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA

CRKVA U ČUČERJU

NAKANE:

18.30 h- molitva krunice

19.00 h + Josip i Božica Matosović


ČETVRTAK, 15. rujna 2022. – BD MARIJA ŽALOSNA – PRVI DAN TRODNEVNICE

Predslavi don Antonio Mikulić, vojni kapelan

CRKVA U ČUČERJU

NAKANE:

9- 19 h cjelodnevno klanjanje; završetak u 18:30 h s blagoslovom

18.30 h- molitva krunice

19.00 h + Josip, Ana Šafran, Marijan, Janja, Stjepo, Mirko, Zvonko Ilišević i Ivo Kopić


PETAK,  16. rujna 2022. (Sv. Kornelije, papa i Ciprijan, biskup, mčč.) – DRUGI DAN TRODNEVNICE

Predslavi don Antonio Mikulić, vojni kapelan

CRKVA U ČUČERJU

NAKANE:

18.00 h – prilika za sv. ispovijed

18.30 h – molitva krunice

19.00 h + Tomislav Fabijanić

+ Sebastijan Rodić

+ Josip i Ana Hovezak

+ Marija Steković Malčić

+ Nikola Klepo

+ Marija Steković Malčić

+ Miljenko Petar

 • Za sve dobročinitelje župe
 • U zahvalu (Željka)

SUBOTA , 17. rujna 2022. (Sv. Hildegarda) – TREĆI DAN TRODNEVNICE

Predslavi don Antonio Mikulić, vojni kapelan

CRKVA U ČUČERJU

NAKANE:

18.30 h – Molitva krunice

19.00 h + Nikola i Tereza Filić


NEDJELJA, 18. rujna 2022. – DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU – IME MARIJINO – ŽUPNO PROŠTENJE

NAKANE:

CRKVA U ČUČERJU,

06.00 h + Hukman Josip, Ivan Kuliš

09.00 h + Juraj Ivatek

11.00 h – Hodočasnička sv. misa

18.00 h – predslavi mladomisnik, Filip Šešek, kapelan u Retkovcu

 • nakon mise podjela mladomisničkog blagoslova

OBAVIJESTI:

 • Ženidbeni navještaj: Crkveni brak žele sklopiti: Jurica Vukšić i Monika Nevistić te Davor Krajačić i Marta Dvorski.  Navještaji se nalaze na oglasnoj ploči.  Preporučamo ih u vaše molitve.
 • Čišćenje crkve i okoliša imati ćemo u utorak od 17 h. Veliko Hvala od srca!
 • Odazovimo se na trodnevnu pripremu  i iskoristimo priliku i za sv. ispovijed te pozovimo prijatelje na župno proštenje. Na dan proštenja pozivam vas da obučete narodne nošnje, ponos našeg kraja, vjere i domovine.
 • Svećenik će biti na raspolaganju za svetu ispovijed u dane trodnevnice i župnog proštenja.
 • Tijekom proštenja prikupljati ćemo darove za nastavak uređenja pastoralnog centra kroz „Našu Kanu“. Svi koji žele volontirati, ispeći kolače, mogu se javiti u sakristiji ili volonterima Caritasa. Sastanak volontera biti će u srijedu iza večernje mise.
 • Na svakoj molitvi, žrtvi i daru hvala, osobito našim dobročiniteljima iz župe i šire.
 • Preporučamo vam katolički tisak – Glas Koncila.