ŽUPNI OGLASI OD 11. DO 17.1.2021.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE:

PONEDJELJAK, 11. siječnja 2021. (Sv. Higin, papa)

Kapela Dankovec, 18.00 h

NAKANE:

+ Marija Vucić


UTORAK,  12. siječnja  2021  (Ernest)

Kapela Dankovec, 18.00 h

NAKANE:

+ Igor Boltek, Forjan, Joco i Kata

+ Stjepan, Verica Martinec, Ana, Mirko Pluščec

+ Valent, Ana Kresaj


SRIJEDA, 13. siječnja 2021.  (Sv. Hilarije, biskup)

Kapela Dankovec, 18.00

NAKANE:

+ Zlatko Folnegović


ČETVRTAK, 14. siječnja 2021. (Srećko, Rajko)

Od 09.00  do 18.00 – CJELODNEVNO KLANJANJE

Kapela Dankovec  18.00 h

NAKANE:

+ Ivan Vdović, Šimun i Slavka Mihalj


PETAK, 15. siječnja 2021. (Pavao Pustinjak)

Kapela Dankovec, 18.00 h

NAKANE:

+ Božidar Filko, David Clarke, Marion Jenke, Stipe Pejković


SUBOTA, 16 siječnja 2021. (Marcel, Oton)

Kapela Dankovec, 18.00 h

NAKANE:

Juro, Anto Margić i ob.


NEDJELJA, 17. siječnja 2021. – DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Kapela Dankovec, 08.00

NAKANE:

Doroteja, Pavao Ćuk, Barbara, Franjo Ivanović, Veronika, Dragutin Budak

Kapela Dankovec, 11.00

PRO POPULO

Kapela Vidovec, 9.30

 

OBAVIJESTI: 

  • Župni ured raditi će prema dogovoru sa strankama.
  • Službeno je završen blagoslov obitelji na sv. Tri Kralja. Oni koji nas nisu mogli primiti iz nekog razloga, mogu se javiti za naknadni blagoslov prema dogovoru na mail župe ili sms – porukom na broj 097 7760 594
  • Nasuprot kapele u Dankovcu imamo osiguran parking s 17 parkirnih mjesta za automobile. Molim da koristimo taj parking te radi sigurnosti vjernika ne parkiramo na nogostup.
  • Na svakoj molitvi žrtvi i daru, Hvala! Preporučamo vam Glas Koncila i Mak.