ŽUPNI OGLASI OD 11. DO 17.11.2019.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE:

PONEDJELJAK, 11. studenog 2019. Martini b.)

župna crkva, 18:00 h
NAKANE:

+ Martin Užarević


UTORAK, 12. studenog 2019. –  (Jozafat b.mč.)

župna crkva, 18:00 h
+ Ana i Juro Ćorković

+ Petar, Marica, Franjo Mudifaj, Božo Kostrec

+ August, Stjepan, Bara, Marica Budačić

+ Tunja, Marija Vareškić

+ Đurđica, Ivan Jakopović i rod.

+ Albin Ćaleta, d. ob.


SRIJEDA, 13. studenog 2019. (Stanislav Kostka)

župna crkva, 18:00 h
NAKANE:

  • na jednu nakanu, za zdravlje jedne osobe

ČETVRTAK, 14. studenog 2019. (Nikola Tavelić mč.)

župna crkva, 18:00 h
NAKANE:
+ Lorenzo Štokan


PETAK, 15. studenog 2019. (Albert Vel. b. c. uč.)

župna crkva, 18:00 h
NAKANE:

+ Emilija Budak, Dražen Mihić, ob. Budak, Buhin, Mužic, Talan

+ Karlo, Ivka Palčec, Vlado Protrka

+ Katica, Nikola Prežec i ob., Ana, Stjepan Marković

+ Ante, Stoja Gulan, Marko, Marija Matijević


SUBOTA, 16. studenog 2019. (Margareta Škotska)

župna crkva, 18:00 h
NAKANE:

+ Josip, Ivan, Slavko, Stjepan, Katarina Krvarić


NEDJELJA, 17. studenog 2019. – 33. NEDJELJA KROZ GODINU (Elizabeta Ugarska)

župna crkva, 08:00 h

NAKANE:
+ Josip Budak

župna crkva, 11:00 h

NAKANE:
PRO POPULO

Vidovec, 09:30 h