ŽUPNI OGLASI OD 10. DO 16.6.2019.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE:

PONEDJELJAK, 10. lipnja 2019. (Marija Majka Crkve)

župna crkva, 19:00 h
NAKANE:

+ Ivan, Slavica Ivatek, Pavao, Jana Turčin


UTORAK, 11. lipnja 2019. (Barnaba ap.)

župna crkva, 19:00 h

NAKANE:

+ Drago i Marija Lepušić

+ Mladen Šafran i ob.

+ Tomo Šušković i ob.

+ Ivan i Marija Škripelj


SRIJEDA, 12. lipnja 2019. (Ivan Fakundo) – KVATRE

župna crkva, 19:00 h
NAKANE:

+ Blaž Mateljić


ČETVRTAK, 13. lipnja 2019. (Antun Padovanski)

župna crkva, 19:00 h

NAKANE:

Na nakanu ob. Palčec


PETAK, 14. lipnja 2019. (Elizej) – KVATRE

župna crkva, 19:00 h

NAKANE:

+ Josip Hunjadi

+ Antun Skorup


SUBOTA, 15. lipnja 2019. (Vid mč.) – KVATRE

župna crkva, 19:00 h

NAKANE:

+ Ana, Stjepan, Ivan Petar


NEDJELJA, 16. lipnja – 2019. PRESVETO TROJSTVO

župna crkva, 08:00 h

NAKANE:
+ Đuro, Barica, Juraj Belužić, Alojz, Ljubica Hubak

Vidovec, 11:00 h – PROŠTENJE SV. VIDA