ŽUPNI OGLASI OD 10. DO 16.2.2020.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE:

 PONEDJELJAK, 10. veljače 2020. (Bl. Alojzije Stepinac, mč.)

župna crkva, 18:00 h
NAKANE:

+ Josip, Marica Majpruz


UTORAK, 11. veljače 2020 – Gospa Lurdska – Dan bolesnika

župna crkva, 18:00 h

+ Stjepan, Mira Mužic

+ Anđela, Petar Ladiha, Ana, Stjepan Rustan, Anđela Franić

+ Vilim Sviben


SRIJEDA, 12. veljače 2020. (Eulalija)

župna crkva, 18:00 h

+ Zlatko Kuntić, ob. i braća, ob. Rastija, Milovan Jovičić


ČETVRTAK, 13. veljače 2020. (Katarina Ricci)

župna crkva, 18:00 h
NAKANE:

+ Ana Ljevar, Mirko Majdandžić


PETAK, 14. siječnja 2020. – (Valentin mč.)

župna crkva, 18:00 h
NAKANE:

+ Barbara, Ivan Šturlić

+ Nevenka Tustić

+ Ivan Krvarić i ob., Zdenka Blažević, Mirjana Gender

+ Katica, Stjepan Orešić, Fudolf Božić, Marija Gašparić, Mile, Marija Mlinac


SUBOTA, 15. veljače 2020. (Klaudije Colombier)

župna crkva, 18:00 h
NAKANE:

+ Branko Marković, Petar Sruk


NEDJELJA, 16. veljače 2020. – 6. NKG (Julijana, dj.mč.)

župna crkva, 08:00 h

NAKANE:
+ Katarina, Stjepan st. i ml. Hađur

župna crkva, 11:00 h

NAKANE:
PRO POPULO

Dankovec 09:30 h