USKRS

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Trebalo je da Isus ustane od mrtvih.

 Nedjelja, 21. 4. 2019. NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODINOVA

ČITANJA:
Dj 10,34a.37-43; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Kol 3,1-4 (ili: 1Kor 5,6b-8); Iv 20,1-9

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Onog istog Isusa, koji je svojim djelima na zemlji očtovao Božju dobrotu i koji je bio raspet na križ, apostoli su kao svjedoci pozvani naviještati kao uskrsloga Gospodina. U njemu su se ispunili proročki navještaji. Oni koji u njega vjeruju, primaju milost spasenja.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Prozbori Petar i reče: »Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao. Mi smo svjedoci svega što on učini u zemlji judejskoj i Jeruzalemu. I njega smakoše, objesivši ga na drvo! Bog ga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje – ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima – nama koji smo s njime zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih. On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti: Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih! Za nj svjedoče svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha.«

Riječ Gospodnja.

II.  Kao dionici Kristova uskrsnuća pozvani smo težiti prije svega za nebeskim dobrima. Pravi život kršćanina nije vidljiv polazeći od zemaljskoga i nije vezan uz prolazno. Budućnost je u Kristovoj slavi i već sada naš život treba biti usmjeren prema tome.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo: Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za onim gore težite, ne za zemaljskim! Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu! Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi.

Riječ Gospodnja.

III.  Isusovi učenici nisu bili svjedoci uskrsnuća, ali će postati svjedocima Uskrsloga. Prazan grob na uskrsno jutro poticaj im je na dublje razumijevanje Sv. pisma, kroz koje se kao središnja nit provlači navještaj Krista te spoznaja Boga kao Boga živih, a ne mrtvih.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče: »Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše.«

Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu.

Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih.

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

 Isuse, kamen je odvaljen. Ništa više ne pritišće mjesto gdje su te pokopali. Uzalud su ga pečatili ljudi; uzalud su postavljali straže. Nitko nije mogao zaustaviti božansku snagu uskrsnuća. Nikla je neuništiva klica novoga života i probila najtvrđu koru ove zemlje. Život se rodio. To je nov, jedinstven, neuništiv, vječni život. Sjeme bačeno u zemlju umrlo je da bi donijelo stostruki rod.

Grob je ostao prazan. Grob nije mogao zadržati Začetnika života. Ti si, Isuse prošao iskustvo umiranja i smrti, ali je i smrt dočekala jedinstveno iskustvo; da ne može zadržati u svom krilu onoga koji je život svoj darovao iz ljubavi. Moći će apostoli i žene i potom naraštaji kršćana kroz stoljeća vidjeti tek mjesto gdje su te položili. Međutim, živoga se ne može naći na mjestu gdje se sahranilo mrtvoga.

Isuse, radujemo se tvome uskrsnuću. To nam je sve na svijetu. To je pobjeda ljubavi. To je osmišljenje svake patnje. To je temelj nade. Pobijedio si, Isuse! Ali ne čovjeka, ne ljudsko biće, pa ma kako ono bilo podlo i slabo. Ljudima si ponudio spasenje.

Ti si pobijedio ljubavlju. To je pobjeda nad mržnjom, pobjeda nad grijehom, nad ljudskom zloćom, pobjeda nad đavlom. To je jedinstvena pobjeda.

Apostole šalješ u svijet. Želiš da nose Radosnu vijest uskrsnuća. Želiš da svi ljudi shvate da si uskrsnuo za sve. Nikoga ne isključuješ. To je spasiteljski događaj za čitavo čovječanstvo.

I naš šalješ. Želiš da nosimo tvoj uskrsni mir svim ljudima. Želiš da ne klonemo pod teretom nemilih događaja. I u nama želiš uskrsnuti. I po nama želiš uskrsnuti. Grobovi očaja i beznađa moraju ostati prazni!

Fra Zvjezdan Linić, I riječ tijelom postala

 OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Kristovim darom naš je život obnovljen i preobražen, već sada u vremenu. Već sada smo pozvani živjeti kao novi ljudi. Prihvatiti uskrsnuće znači dopustiti da vječnost oblikuje naše vrijeme, živjeti usmjereni prema vječnosti. Stoga dopustimo da nas svjetlo i snaga uskrsnuća prosvjetljuje i vodi.