USKRS – NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODINOVA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Trebalo je da Isus ustane od mrtvih.

Nedjelja, 9. 4. 2023. NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODINOVA

ČITANJA:
Dj 10,34a.37-43; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Kol 3,1-4 (ili: 1Kor 5,6b-8); Iv 20,1-9
UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Petar donosi svjedočanstvo Isusovih djela. On je za svog zemaljskog života prošao zemljom čineći dobro. Taj isti Isus, raspet na križ, uskrsnuo je od mrtvih te se očitovao izabranim učenicima koji su sada njegovi svjedoci pred narodom. U njegovu uskrsnuću ispunjeni su proročki navještaji. A nama je ono poziv na vjeru.

Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Prozbori Petar i reče: »Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao. Mi smo svjedoci svega što on učini u zemlji judejskoj i Jeruzalemu. I njega smakoše, objesivši ga na drvo! Bog ga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje – ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima – nama koji smo s njime zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih. On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti: Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih! Za nj svjedoče svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha.«
Riječ Gospodnja.

II. Dionici smo Kristova uskrsnuća i zato trebamo težiti za istinskim životom i nebeskom slavom, a ne za propadljivim dobrima. Ispunjenje našeg života je Krist.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima
Braćo: Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za onim gore težite, ne za zemaljskim! Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu! Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi.
Riječ Gospodnja.

III. Na vijest Marije Magdalene o praznom grobu, Petar i Ivan trče prema grobu, te nalaze samo povoje s Isusova tijela. Unatoč tome što još uvijek nisu shvatili navještaje pisama koja upućuju na Isusovo uskrsnuće, Ivanu je praznina groba dovoljna za vjeru.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče: »Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše.«
Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu.
Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih.
Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Toliko je izniman ovaj događaj što ga Marija Magdalena proživljava da nije u stanju razumjeti ga i objašnjava ga i sebi i učenicima na potpuno ljudski način; Uzeše Gospodina iz groba… Ipak, u srcu već osjeća radost što se riječi koje je Isus govorio – da će uskrsnuti nakon tri dana – obistinjuju. Prazan grob i povoji koje učenici ugledaju kada dođoše na mjesto, vode ih dubokoj nutarnjoj promjeni i omogućavaju da teška tuga zbog Isusove smrti prijeđe u veliku radost koja se budi u njihovim srcima zbog uskrsnuća.

On je uskrsnuo od mrtvih!
On je živ! – onako kako je rekao!

Vodi li i mene moje iskustvo ovih dana proživljenih s Isusom i njegovim učenicima k vjeri – On je živ! On je uskrsnuo!

Izvor: Živa riječ

OTPUST

Radosni, sretni i opijeni svjetlom uskrsnuloga Krista, vratimo se svakodnevnim izazovima pronoseći i šireći to svjetlo među svima s kojima se susrećemo.