TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Isus krenu sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu. Za tobom ću kamo god ti pošao.

 Nedjelja, 26.6.2022. TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
1Kr 19,16b.19-21; Ps 16,1-2a.5.7-11; Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Poziv Elizeja da preuzme Ilijinu službu proroka u Izraelu znači prekid s njegovim dotadašnjim životom i odricanje od vlastitih sigurnosti kako bi u potpunosti ispunio svoju službu Bogu.

Čitanje Prve knjige o Kraljevima

U one dane: Reče Gospodin Iliji:

»Pomaži Elizeja, sina Šafatova, iz Abel Mehole, za proroka namjesto sebe.«

Ilija ode odanle i nađe Elizeja, sina Šafatova, gdje ore: pred njim dvanaest jarmova, sâm bijaše kod dvanaestoga. Ilija priđe k njemu i baci na nj svoj plašt. On ostavi volove, potrča za Ilijom i reče: »Dopusti mi da zagrlim svoga oca i majku pa ću poći za tobom.« Ilija mu odgovori: »Idi, vrati se; ja sam svoje učinio.« On ode, uze jaram volova i žrtvova ih. Volujskim jarmom skuha meso i dade ga ljudima da jedu. Zatim ustade i pođe za Ilijom da ga poslužuje.

Riječ Gospodnja.

II.  Kršćanin je čovjek Duha te nije podložan Zakonu koji je obvezivao izraelski narod. Kršćanski život bitno obilježava sloboda od sebičnosti i tjelesnih požuda. Kristova sloboda je sloboda za ljubav.

Čitanje Poslanice

svetoga Pavla apostola Galaćanima

Braćo: Za slobodu nas Krist oslobodi! Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva!

Doista vi ste, braćo, na slobodu pozvani! Samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu, nego – ljubavlju služite jedni drugima. Ta sav je Zakon ispunjen u jednoj jedinoj riječi, u ovoj: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga! Ako li pak jedni druge grizete i glođete, pazite da jedni druge ne proždrete.

Hoću reći: po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela! Jer tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugomu protivi da ne činite što hoćete. Ali ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom.

Riječ Gospodnja.

III.  Krist odlučnošću kojom se uputio prema Jeruzalemu, pokazuje učenicima što znači ispuniti svoje poslanje. Kristov učenik, prije svih ljudskih obzira, svjestan je prvenstva poziva na nasljedovanje te prihvaća sve nesigurnosti svoga odaziva.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Kad su se navršili dani da bude uznesen, krenu Isus sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu. I posla glasnike pred sobom. Oni odoše i uđoše u neko samarijansko selo da mu priprave mjesto. No ondje ga ne primiše jer je bio na putu u Jeruzalem. Kada to vidješe učenici Jakov i Ivan, rekoše: »Gospodine, hoćeš li da kažemo neka oganj siđe s neba i uništi ih?« No on se okrenu i prekori ih. I odoše u drugo selo.

Dok su išli putom, reče mu netko: »Za tobom ću kamo god ti pošao.« Reče mu Isus: »Lisice imaju jazbine, ptice nebeske gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje bi glavu naslonio.«

Drugomu nekom reče: »Pođi za mnom!« A on će mu: »Dopusti mi da prije odem i pokopam oca.« Reče mu: »Pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve, a ti idi i navješćuj kraljevstvo Božje.«

I neki drugi reče: »Za tobom ću, Gospodine, ali dopusti mi da se prije oprostim sa svojim ukućanima.« Reče mu Isus: »Nitko tko stavi ruku na plug pa se obazire natrag nije prikladan za kraljevstvo Božje.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

Isus nas poziva da budemo odlučni, kao što je bio i on. Da se ne damo obeshrabriti ‘neuspjesima’, već da nam uspjeh bude uvijek čvršće prianjanje uz njega, nakon čega ćemo imati više gorljivosti i revnosti moliti i žrtvovati se i za one koji nas odbijaju. Jako je bitno osloboditi se stoga svakog osobnog interesa koji u nama može biti i kao želja za uspjehom, ili pak želja za nekim dobitkom. Jedini interes nam treba biti ono što je interes Kristu, a to je spasenje ljudi. Jedini cilj nam treba biti njegov cilj, a to je vjerno hoditi prema njegovu kraljevstvu naviještajući radosnu vijest i ustima i životom. Ako sebi zadamo druge ciljeve, ako sebi zacrtamo uspjeh kao mjeru naše zauzetosti, prije ili poslije ćemo doći do razočaranja i osjećat ćemo se neostvarenima radi toga. Nije bez razloga Isus nakon toga poučavao one koji su htjeli ići za njim da budu ‘prikladni za kraljevstvo Božje’, jer je dobro znao što ih čeka, kao što je i znao da oni ne smiju ući u taj angažman vođeni ljudskim motivima i nakanama. Učinimo se stoga i mi ‘prikladnima’ za djelo koje nam povjerava izvršiti, pa ćemo tako biti pravi glasnici koji pred njim pripravljaju put, a ne traže vlastitu potvrdu i ostvarenje na tom putu. Ponizno naviještajmo riječ drugima, dijeleći s njima obilje povjereno od Gospodina, te će naše ispunjenje i naša radost biti u tome da smo ljude ispunili milošću i da smo njih dovele do istinske božanske i nebeske radosti.

Prof. dr. sc.Ivan Bodrožić

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Neka nakon današnjeg euharistijskog slavlja nitko ne ode tužan i obeshrabren. Krist je uvijek uz nas i njegovo evanđelje neka nam bude osnovni smisao i pokretač života. Prijateljevanje s Kristom traži odlučnost i upornost. Kad i ako to i ne možemo u potpunosti ostvariti, za tim trebamo ići, oko toga nastojati, za to se iskreno boriti.