TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Djevojko! Zapovijedam ti, ustani!

Nedjelja, 27. 6. 2021. TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:

Mudr 1,13-15; 2,23-24; Ps 30,2-6; 11.12a.13b; 2Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Božja volja nije čovjekova smrt, čovjek je stvoren za život, na sliku Boga koji jest. Smrt je posljedica grijeha, a grijeh je slobodan čovjekov odabir. Bog želi spasenje, a ne propast.

  Čitanje Knjige Mudrosti

Bog nije stvorio smrt

niti se raduje propasti živih.

Već je sve stvorio da opstane,

i spasonosni su stvorovi svijeta,

i u njima nema smrtonosna otrova.

I podzemlje ne vlada zemljom,

jer pravednost je besmrtna.

Jer je Bog stvorio čovjeka za neraspadljivost

i učinio ga na sliku svoje besmrtnosti.

A đavlovom je zavišću ušla smrt u svijet

i nju će iskusiti oni koji njemu pripadaju.

Riječ Gospodnja.

II. Kršćani su pozvani na darežljivost prema braći, kako bi među svima vladala jednakost. Zahtjev je to ljubavi po uzoru na Krista, koji je bio spreman darovati sebe za nas.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Kao što se u svemu odlikujete – u vjeri, i riječi, i spoznanju, i svakoj gorljivosti, i u ljubavi svojoj prema nama – odlikujte se i u ovoj darežljivosti. Ta poznate darežljivost Gospodina našega Isusa Krista! Premda bogat, radi vas posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite. Ne dakako: drugima olakšica, vama oskudica, nego – jednakost! U sadašnjem trenutku vaš suvišak za njihovu oskudicu da jednom njihov suvišak bude za vašu oskudicu – te bude jednakost, kao što je pisano: Nije ništa preteklo onome koji bijaše nakupio mnogo, a niti je nedostajalo onome koji bijaše nakupio manje.

Riječ Gospodnja.

 

III. Isus se u svojim susretima s ljudima pokazuje kao istiniti spasitelj čovjeka koji ozdravlja tijelo, dušu i duh, te tako čovjeka uvodi u puninu života.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Kad se Isus lađom ponovno prebacio prijeko, zgrnu se k njemu silan svijet. Stajao je uz more. I dođe, gle, jedan od nadstojnika sinagoge, imenom Jair. Ugledavši ga, padne mu pred noge pa ga usrdno moljaše: »Kćerkica mi je na umoru! Dođi, stavi ruke na nju da ozdravi i ostane u životu!« I pođe s njima. A za njim je išao silan svijet i pritiskao ga.

Dok je Isus još govorio, eto nadstojnikovih s porukom: »Kći ti je umrla. Čemu dalje mučiti učitelja?« Isus je čuo taj razgovor, pa će nadstojniku: »Ne boj se! Samo vjeruj!« I ne dopusti da ga itko drugi prati osim Petra i Jakova i Ivana, brata Jakovljeva. I dođu u kuću nadstojnikovu. Ugleda buku i one koji plakahu i naricahu u sav glas. Uđe i kaže im: »Što bučite i plačete? Dijete nije umrlo, nego spava.« A oni mu se podsmjehivahu.

No on ih sve izbaci, uzme sa sobom djetetova oca i majku i svoje pratioce pa uđe onamo gdje bijaše dijete. Primi dijete za ruku govoreći: »Talita, kum!«, što znači: »Djevojko! Zapovijedam ti, ustani!« I djevojka odmah usta i poče hodati. Bijaše joj dvanaest godina. I u tren ostadoše zapanjeni, u čudu veliku. On im dobro poprijeti neka toga nitko ne dozna; i reče da djevojci dadnu jesti.

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

 Primjećujemo dva vida Isusova čudesnog doticaja. Žena izmučena bolešću dotiče Isusa i biva oslobođena od svakoga zla. U Jairovoj kući Isus polaže ruke na kćerkicu i ona oživljava. Ohrabrimo se i mi za molitvu: „Gospodine Isuse, želim doprijeti do tebe; moja te ruka želi doseći i dotaknuti jer te jako trebam. Ali te molim da onda, kada nemam mogućnosti niti snage da te se dotaknem, jer mi je vjera slaba, ili mi se čini da si jako daleko, tada se ti sam primakni k meni i položi svoje ruke. Tada ti dođi i učini ono što meni izgleda nemoguće. Svaki puta, Isuse, kad ja ne mogu do tebe, dođi ti k meni!“

U oba slučaja ljudi su zadivljeni. Bog se proslavio u Isusu. Razotkrivaju se njegova divna djela. Bog je dobar. Njemu  ništa nije nemoguće.

U poteškoćama da ljubimo, u mukama da se obranimo od mržnje u vlastitom srcu, potražimo Isusa: „Dođi i stavi ruku na nas, na naše probleme!“ Dotaknimo se Isusa, čujmo, pored svih vijesti informativnih emisija, i Isusovu uvijek živu i aktualnu Radosnu vijest, Evanđelje: „Ne boj se, samo vjeruj!“ A Isusov mir, njegova snaga i sigurnost, snaga koja je jača od zla i jača od sile smrti, neka zahvati i nas. Isus je i danas i uvijek jedini spasitelj svijeta.

Fra Zvjezdan Linić, Neka mi bude po riječi Tvojoj

 OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Gdje god je prolazio, Isus je darovao sebe. Tako je i danas. Njegova prisutnost, riječi i djela, donose iskustvo spasenja. I mi smo pozvani darovati sebe i na taj način približavati iskustvo istinskog života te tako unositi vječnost u vrijeme. Nastojmo u svakodnevnim događajima prepoznati poziv na puninu života i dijeliti ga s drugima.