TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Carinik siđe opravdan kući svojoj, a ne farizej.

 Nedjelja, 27. 10. 2019. TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Sir 35,12-14.16-18; Ps 34,2-3.17-19.23; 2Tim 4,6-8.16-18; Lk 18,9-14

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Bog je jedini pravedni sudac jer poznaje srce čovjeka, ne gleda vanjštinu, kao što to čine ljudi, nego iskrenost i poniznost. Stoga ponizna molitva uvije postiže Božju pravednost.

Čitanje Knjige Sirahove

Gospodin je sudac i ne gleda tko je tko. Nije pristran na štetu siromahovu i sluša molitvu potlačenoga. Ne prezire jauk siročeta ni udovice kad izlijeva svoj bol. Tko Boga služi svim srcem svojim, bit će uslišan, jer njegove se molbe dižu do oblaka.

Molitva poniznog prodire kroz oblake i on nema mira dok ona ne dođe do Boga

i ne popušta dok ga Svevišnji ne pogleda, pravedno ne presudi i pravdu ne uspostavi.

Riječ Gospodnja.

II.  Svjestan da se približava kraj njegova života, Pavao gleda unatrag na svoje poslanje koje je vjerno izvršio. Vrhunac toga poslanja je žrtva vlastitog života, koju je spreman prinijeti, ispunjen pouzdanjem u Božju milost i čvrstom vjerom u spasenje.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju

Predragi: Ja se već prinosim za žrtvu ljevanicu, prispjelo je vrijeme moga odlaska. Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao.

Stoga, pripravljen mi je vijenac pravednosti kojim će mi u onaj dan uzvratiti Gospodin, pravedan sudac; ne samo meni nego i svima koji s ljubavlju čekaju njegov pojavak.

Za prve moje obrane nitko ne bijaše uza me, svi me napustiše. Ne uračunalo im se! Ali Gospodin je stajao uza me, on me krijepio da se po meni potpuno razglasi poruka te je čuju svi narodi; i izbavljen sam iz usta lavljih. Izbavit će me Gospodin od svakoga zla djela i spasiti za svoje nebesko kraljevstvo. Njemu slava u vijeke vjekova! Amen!

Riječ Gospodnja.

III.  Prispodobom o farizeju i cariniku Isus poziva svoje slušatelje na suočavanje s vlastitom istinom. Samo iskren i ponizan vjernik može biti opravdan pred Bogom.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Nekima koji se pouzdavahu u sebe da su pravednici, a druge podcjenjivahu, reče Isus ovu prispodobu:

»Dva čovjeka uziđoše u Hram pomoliti se: jedan farizej, drugi carinik. Farizej se uspravan ovako u sebi molio: ’Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi: grabežljivci, nepravednici, preljubnici ili – kao ovaj carinik. Postim dvaput u tjednu, dajem desetinu od svega što steknem.’ A carinik, stojeći izdaleka, ne usudi se ni očiju podignuti k nebu, nego se udaraše u prsa govoreći: ’Bože, milostiv budi meni grešniku!’ Kažem vam: ovaj siđe opravdan kući svojoj, a ne onaj! Svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen; a koji se ponizuje, bit će uzvišen.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

Ove nedjelje nastavljamo Isus pred nas stavlja prispodobu o farizeju i cariniku u hramu. Ne treba demonizirati farizeja. Ne biti grabežljivac, nepravednik i preljubnik itekako su pozitivne stvari. Postiti i davati desetinu neke su od bitnih karakteristika jednog vjernika. S druge strane, ne treba kanonizirati carinika. Carinici su u ono doba bili suradnici rimske vlasti i sakupljači poreza, te su se često bogatili na račun drugih. Isus nas ovdje upućuje na nešto drugo, a to na što i na koga nas upućuje, vidimo jasno u prvome retku ovoga ulomka: Nekima koji se pouzdavahu u sebe da su pravednici, a druge podcjenjivahu, reče Isus ovu prispodobu. Usto, u prispodobi farizeja i carinika stavlja u kontekst molitve (uziđoše u Hram pomoliti se) i podcrtava njihov različiti stav. Evo nekoliko razlika u njihovu molitvenom stavu:

  • Onaj kome se obraćaju – Dok je jasno da se carinik u svojoj molitvi iskreno obraća Bogu, farizej kao da koristi Boga kako bi sebe pohvalio. Njegova molitva dolazi od njega i odlazi k njemu. Farizej kao da se moli samom sebi, tj. proslavlja samoga sebe. Ili još bolje rečeno: farizej ne moli.
  • Položaj tijela – Farizej je uspravan, dok carinik stoji daleko, ne usuđuje se podići oči prema nebu te se udara u prsa.
  • Broj riječi – Farizej puno priča i tako stavlja sebe za protagonista „molitve“. Carinik pak, izgovara samo jednu rečenicu i pušta da Bog bude protagonist njegove molitve.
  • Sadržaj riječi – Farizej se uspoređuje s „lošijim“ od sebe, kako bi imao na temelju čega sebe smatrati boljim, sebe smatrati nekim komu obraćenje nije potrebno. Farizej je pun sebe, a biti pun sebe gore je nego biti „pun grijeha“. Carinik je, pak, svjestan da njegov život treba promjenu i želi dopustiti Bogu da ga odgaja.
  • Povezanost molitve sa životom – Ulomak završava Isusovim riječima: Kažem vam: ovaj siđe opravdan kući svojoj, a ne onaj! Farizeja njegova „molitva“ ne vraća kući (u svakodnevni život) promijenjenog. Ostaje isti kakav je i bio. Carinik se pak vraća kući opravdan, jer je dopustio da mu Bog putem molitve mijenja svakodnevni život.

Lectio Divina s don Boscom

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Opravdani pred Gospodinom u ovom svetom slavlju, vratimo se svome svakodnevnom životu unoseći u njega novost koju smo primili. Gospodin nam daruje milost da sebe i druge gledamo novim pogledom, pogledom istine i poniznosti. Molimo ga da svakodnevno pročišćuje naša srca i budimo pozorni na njegovu dobrotu i milosrđe.