TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga bližnjega kao sebe samoga.

Nedjelja, 25. 10. 2020. TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA: 

Izl 22, 20-26; Ps 18, 2-4.47.51ab; 1Sol 1, 5c-10; Mt 22, 34-40

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Bog želi ljudsku zajednicu koja će biti utemeljena na pravednosti, solidarnosti, darivanju bez interesa. To se posebno očituje u odnosu prema najugroženijim članovima društva. Po uzoru na vlastito milosrđe, Bog poziva ljude na velikodušnost i dobrotu.

Čitanje Knjige Izlaska

Ovo govori Gospodin: »Ne tlači pridošlicu niti mu nanosi nepravde, jer ste i sami bili pridošlice u zemlji egipatskoj. Ne cvilite udovice i siročeta! Ako ih ucviliš i oni zavape k meni, sigurno ću njihove vapaje uslišati. Moj će se gnjev raspaliti i mačem ću vas pogubiti. Tako će vam žene ostati udovice, a djeca siročad. Ako uzajmiš novca kome od moga naroda, siromahu koji je kod tebe, ne postupaj prema njemu kao lihvar! Ne nameći mu kamata! Uzmeš li svome susjedu ogrtač u zalog, moraš mu ga vratiti prije zalaza sunca. Ta to mu je jedini pokrivač kojim omata svoje tijelo i u kojem može leći. Ako k meni zavapi, uslišat ću ga jer sam ja milostiv!«

Riječ Gospodnja.

II.  Svaka crkvena zajednica trebala bi davati svjedočanstvo vjere i Božjih djela te na taj način biti uzor življenja vjere, svjesna svoga misionarskog poslanja među ljudima.

 Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima

Braćo: Znate kakvi smo poradi vas među vama bili. I vi postadoste nasljedovatelji naši i Gospodinovi: sve u nevolji mnogoj prigrliste Riječ s radošću Duha Svetoga tako da postadoste uzorom svim vjernicima u Makedoniji i Ahaji. Od vas je doista ne samo riječ Gospodnja odjeknula po Makedoniji i Ahaji nego se i vaša vjera u Boga posvuda tako proširila te nije potrebno da o tome govorimo. Oni sami o nama pripovijedaju: kako dođosmo k vama, kako se od idola obratiste k Bogu da biste služili Bogu živomu i istinskomu i iščekivali s nebesa Sina njegova koga uskrisi od mrtvih, Isusa koji nas izbavlja od gnjeva što dolazi.

Riječ Gospodnja.

III.  Vršenje Božjih zapovijedi ima smisla ukoliko proizlazi iz ljubavi. Sve zapovijedi u ljubavi nalaze svoj izvor i ispunjenje.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Kad su farizeji čuli kako Isus ušutka saduceje, okupiše se, a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: »Učitelju, koja je zapovijed najveća u Zakonu?« A on mu reče: »Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

 Bog i bližnji: to nisu dva neizmjerno daleka kraja, dvije krajnosti. Bog mi se otkriva u bližnjemu. Bližnji je božje dijete, njegova slika. Što činimo „najmanjem od ove braće“ to činimo Isusu, a što činimo Isusu, činimo Bogu Ocu. Božja ljubav nije isključujuća, nego uključujuća. Čak i oni koji se tjelesno udaljuju od ljudi da bi se posvetili isključivo ljubavi i slavi Božjoj nikad ne zaboravljaju da neprestano mole i slave Boga u ime cijelog čovječanstva, svih ljudi.

Veliki je ideal druge cijeniti više nego sebe. Međutim, to nadilazi naše sile. Bliži nam je zahtjev Božjega zakona koji traži tek to da cijenimo drugoga kao što volimo sami sebe. Kao pomoć u tom razumijevanju daje nam se i evanđeosko „zlatno pravilo“: Sve što želite da drugi vama čine, činite i vi njima! To je sav zakon i proroci! Upućeni smo na nastojanje da se poistovjećujemo s drugima. Treba ići od vlastitog iskustva onoga kako se s nama postupa, što se od nas očekuje da bismo mogli onda to primijeniti na ljude oko nas. To je proces koji će trajati čitav život.

Naša svakodnevica je ipak šarena što se tiče naših angažmana. Nekoga tek podnosimo, prema nekome smo ravnodušni, za nekoga se zapalimo i imamo duboke osjećaje, a nekome darujemo svoju naklonost. U odnosu na Boga, nikako ne bismo smeli biti ravnodušni. Cjelokupna nam objava govori o Božjoj naklonosti, milosti, milosrđu i ljubavi prema čovjeku. Bog je sa čovjekom sklopio i Savez ljubavi. Takva Božja ljubav s pravom očekuje od čovjeka odgovor duboke ljubavi, odgovor srca.

U početku bijaše Riječ, fra Zvjezdan Linić

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Život je pun prigoda u kojima možemo čuti Božji glas. Bog je tamo gdje živimo, radimo, trpimo, nadamo se, ljubimo. Tamo nam govori i tamo čeka odgovor. Odgovorimo mu vjernošću, pouzdanjem, odlučnošću, predanjem. Bog nas čeka, želi nam darovati svoju milost, želi da iskusimo radost i puninu čivota, u ljubavi s njime i bližnjima.