TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Svojom ćete se postojanošću spasiti.

 Nedjelja, 13.11.2022. TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Mal 3,19-20a; Ps 98,5-9; 2Sol 3,7-12; Lk 21,5-19

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Pred Božjom pravdom nepravedni ne mogu opstati, nego nestaju poput spaljene trave. Ista ta Božja pravda pravednima donosi blagostanje i život.

Čitanje Knjige proroka Malahije

Evo dan dolazi poput peći užaren; oholi i zlikovci bit će kao strnjika: dan koji se bliži spalit će ih – govori Gospodin nad vojskama – neće im ostati ni korijena ni grančice. A vama koji se imena moga bojite sunce će pravde ogranuti sa zdravljem u zrakama.

Riječ Gospodnja.

II. Kristov učenik živi od svoga rada i trudi se ni u čemu biti na teret braći. Duhovni život ne oslobađa nas od odgovorne brige za materijalno.

Čitanje Druge poslanice

svetoga Pavla apostola Solunjanima

Braćo:

Sami znate kako nas treba nasljedovati.

Jer dok bijasmo među vama, nismo živjeli neuredno: ničiji kruh nismo badava jeli,

nego smo u trudu i naporu noću i danju

radili da ne bismo opteretili koga od vas.

Ne što ne bismo imali prava, nego da vam sebe damo za uzor koji ćete nasljedovati. Doista, dok bijasmo u vas, ovo vam zapovijedasmo: Tko neće da radi,

neka i ne jede! A čujemo da neki od vas

žive neuredno: ništa ne rade, nego dangube. Takvima zapovijedamo i zaklinjemo ih

u Gospodinu Isusu Kristu:

neka s mirom rade i svoj kruh jedu.

Riječ Gospodnja.

III.  Isus naviješta dolazak zemaljskih nevolja koje upućuju na prolaznost svega zemaljskog. No oni koji su njegovi iskusit će spasenje, oslanjajući se na Božje vodstvo i ustrajavajući u vjeri i pouzdanju.

Čitanje svetoga Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Dok su neki razgovarali o Hramu kako ga resi divno kamenje i zavjetni darovi, reče Isus: »Doći će dani u kojima se od ovoga što motrite neće ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen.«

Upitaše ga: »Učitelju, a kada će to biti? I na koji se znak to ima dogoditi?« A on reče: »Pazite, ne dajte se zavesti. Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: ’Ja sam’ i: ’Vrijeme se približilo!’ Ne idite za njima. A kad čujete za ratove i pobune, ne prestrašite se. Doista treba da se to prije dogodi, ali to još nije odmah svršetak.«

Tada im kaza: »Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. I bit će velikih potresa i po raznim mjestima gladi i pošasti; bit će strahota i velikih znakova s neba.

No prije svega toga podignut će na vas ruke i progoniti vas, predavati vas u sinagoge i tamnice. Vući će vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega. Zadesit će vas to radi svjedočenja.

Stoga uzmite k srcu: nemojte unaprijed smišljati obranu! Tà ja ću vam dati usta i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti niti oduprijeti nijedan vaš protivnik. A predavat će vas čak i vaši roditelji i braća, rođaci i prijatelji. Neke će od vas i ubiti.

Svi će vas zamrziti zbog imena mojega. Ali ni vlas vam s glave neće propasti. Svojom ćete se postojanošću spasiti.«

Riječ Gospodnja

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

Koliko god bile strašne stvari o kojima Isus govori, ne trebamo se bojati. Evo, govori se o ratovima, o strahotama, o tome da će čovjek biti progonjen od svojih najbližih, ali ništa neće moći pomutiti čovjeka koji se u Boga uzda, koji ima Krista kao Učitelja i Spasitelja. Čuli smo kako to Isus veli: „Ja ću vam dati usta i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti niti oduprijeti nijedan vaš protivnik.“ Nadalje veli: „Svi će vas zamrziti zbog imena mojega. Ali ni vlas vam s glave neće propasti. Svojom ćete se postojanošću spasiti.“ I to je osnovna poruka. Po svom nedokučivom promislu Bog dopušta da njegovi sinovi i kćeri trpe, baš kao što je i njegov jedinorođeni Sin prošao kroz muku i smrt. Međutim, snagom Krista Spasitelja i silom Duha Svetoga miljenici Božji nadjačavaju sve muke i nevolje i poput Krista, spašavaju se postojanošću. Zato se ne uzdamo ni u lažne proroke, ni u silu svojih mišica, niti u veličinu naših bankovnih računa, niti u svoj politički položaj niti utjecaj, niti u svoje zdravlje, znanje, niti u neke čudesne lijekove ni magiju. Uzdamo se u Isusa Krista i u Božju snagu, baš kao što veli psalmista: „S Bogom svojim preskačem zidine“ (Ps 18,30).

Dr Zvonko Pažanin

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Gospodin nas poziva na vjeru. Tražimo Boga i ne udaljujmo se od njega. Ne bojmo se umora i neuspjeha, nego hrabro i postojano oslonimo svoj život na Božje vodstvo. Priznajući da smo slabi, molimo Gospodina za njegovu jakost i iskusit ćemo snagu njegovih obećanja.