TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno.

 Nedjelja, 3. 11. 2019. TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA: 
Mudr 11,22 – 12,2; Ps 145,1-2.8-11.13cd-14; 2Sol 1,11 – 2,2; Lk 19,1-10

 

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Bog je svemoguć, no njegova se svemoć, u odnosu prema ljudima, očituje najprije u milosrđu i opraštanju. Bog kažnjava blago kako bi ljude potaknuo na obraćenje i podržao njihovu nadu u spasenje.

Čitanje Knjige Mudrosti

Sav je svijet pred tobom, Gospodine,kao zrnce praha na tezulji

i kao kaplja jutarnje rose što se spušta na zemlju.

A ti si milostiv svemu jer možeš sve

i kroz prste gledaš na grijehe ljudima da bi se pokajali.

Jer ti ljubiš sva bića

i ne mrziš ni jedno koje si stvorio.

Jer da si štogod mrzio, ne bi ga ni stvorio.

A kako bi išta moglo opstojati

ako ti ne bi htio?

Ili se održati ako ga ti nisi u život dozvao?

Ali ti štediš, jer sve je tvoje,

Gospodaru, ljubitelju života,

i tvoj je besmrtni duh u svemu.

Blago kažnjavaš prestupnike,

koriš ih i opominješ za grijehe njihove

da se ostave zloće i da se ufaju u tebe, Gospodine!

Riječ Gospodnja.

II. Iščekujući Gospodinov dolazak, kršćanin, vođen vjerom, nastoji oko dobra, opravdavajući tako svoj poziv i proslavljujući njegovo ime.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima

Braćo:

Uvijek molimo za vas

da vas Bog učini dostojnima poziva

i snažno dovede do punine

svako vaše nastojanje oko dobra

i djelo vaše vjere te da se proslavi

ime Gospodina našega Isusa u vama

i vi u njemu – po milosti Boga našega

i Gospodina Isusa Krista.

A što se tiče dolaska Gospodina našega Isusa Krista i našeg okupljanja oko njega, molimo vas, braćo:

ne dajte se brzo pokolebati

u svom shvaćanju niti uznemiriti

ni nekim duhom,

ni nekom riječju,

ni nekim tobože našim pismom,

kao da će sad – na dan Gospodnji.

Riječ Gospodnja.

III.  U susretu sa Zakejem carinikom, Isus pokazuje posebnu Božju ljubav prema grješnicima, koji su često predmet ljudske poruge i odbacivanja, ali su u Božjim očima dostojni obraćenja i novog života.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Uđe Isus u Jerihon. Dok je njime prolazio, eto čovjeka imenom Zakej. Bijaše on nadcarinik, i to bogat. Želio je vidjeti tko je to Isus, ali ne mogaše od mnoštva jer je bio niska stasa. Potrča naprijed, pope se na smokvu da ga vidi jer je onuda imao proći. Kad Isus dođe na to mjesto, pogleda gore i reče mu: »Zakeju, žurno siđi! Danas mi je proboraviti u tvojoj kući.« On žurno siđe i primi ga sav radostan. A svi koji to vidješe stadoše mrmljati: »Čovjeku se grešniku svratio!« A Zakej usta i reče Gospodinu: »Evo, Gospodine, polovicu svog imanja dajem siromasima! I ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko.« Reče mu na to Isus: »Danas je došlo spasenje ovoj kući jer i on je sin Abrahamov! Ta Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

 

Susret između Isusa i Zakeja carinika pokazuje našem srcu ljepotu Evanđelja. Bog želi da Njegovo spasenje boravi u kući grešnika pretvarajući cijeli njegov život u jedan novi put, put u kojemu solidarnost prema drugima zauzima važno mjesto, što donosi veliku radost. I upravo je to i cilj ovog dijela Lukina Evanđelja: da nas probudi i trgne iz naše svakodnevice, iz mentaliteta osuđivanja koji često susrećemo. Isus nam daje primjer da i mi činimo tako, ako želimo biti Njegovi učenici onda moramo slijediti Njegove korake koji ruše sve predrasude.

Bog želi da svi budemo Njegovi, da svi budemo spašeni, svaki dan nam nudi svoje spasenje. Znamo da će se to spasenje u potpunosti ostvariti na kraju vremena, ali prekrasno je što nam Isus u ovom odlomku govori da „spasenje dolazi već danas u ovu kuću“ i da je ponuđeno svima jer svi smo mi „sinovi Abrahamovi“. Spasenje nije neka ideja koju Isus promovira; spasenje je konkretna stvarnost koja mijenja život, koja donosi radost, otvara nas drugima i bori se protiv grijeha. To spasenje smo pozvani živjeti danas!

Lectio Divina s don Boscom

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Gospodin u svojoj neizmjernoj ljubavi čuva naše dostojanstvo, opraštajući nam grijehe i pozivajući nas uvijek iznova na put obraćenja. Neka naša promjena ne bude izvanjska, nego neka zahvati naš život, sve što činimo i što jesmo, kako bi se i na nama ispunila njegova riječ spasenja.