TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ovo je prva zapovijed. Druga je pak ovoj slična.

 Nedjelja, 31. 10. 2021. TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU

 ČITANJA: 

Pnz 6, 2-6; Ps 18, 2-4.47.51ab; Heb 7, 23-28; Mk 12, 28b-34

 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Izvor života i blagostanja za Izraelski narod je u vršenju Božjih zapovijedi. Vjera u Boga očituje se u ljubavi, kojom narod izražava štovanje jedinome pravome Bogu. Ona također uključuje odvraćanje od štovanja tuđih Božanstava.

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona

U one dane: Mojsije reče narodu:

»Svega vijeka svoga boj se Gospodina, Boga svoga – ti, i sin tvoj, i sin tvoga sina – vršeći sve zakone njegove i sve zapovijedi njegove što ti ih danas propisujem, pa da imaš dug život. Slušaj, Izraele, drži ih i vrši da ti dobro bude i da se veoma razmnožiš jer ti je Gospodin, Bog otaca tvojih, obećao zemlju kojom teče med i mlijeko.

Čuj, Izraele! Gospodin, Bog naš, Gospodin je jedini! Zato ljubi Gospodina, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom! Riječi ove što ti ih danas naređujem neka ti se urežu u srce.

Riječ Gospodnja.

II. Krist, kao jedini pravi svećenik, istinski je posrednik između Boga i ljudi. Prinosom samoga sebe prinio je savršenu žrtvu te nam osigurao spasenje.

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo! Mnogo je bilo svećenika jer ih je smrt priječila trajno ostati. A on, jer ostaje dovijeka, ima neprolazno svećeništvo. Zato i može do kraja spašavati one koji po njemu pristupaju k Bogu – uvijek živ da se za njih zauzima.

Takav nam veliki svećenik i bijaše potreban – svet, nedužan, neokaljan, odijeljen od grešnika i uzvišeniji od nebesa – koji ne treba da kao oni veliki svećenici danomice prinosi žrtve najprije za svoje grijehe, a onda za grijehe naroda. To on učini jednom prinijevši samoga sebe. Zakon doista postavi za velike svećenike ljude podložne slabosti, a riječ zakletve – nakon Zakona – Sina zauvijek usavršena.

Riječ Gospodnja.

III. Isus ističe ljubav kao prvu od svih zapovijedi. Ljubav prema Bogu i bližnjemu srž je svih zapovijedi i približava nas kraljevstvu Božjem.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme:

Pristupi Isusu jedan od pismoznanaca i upita ga: »Koja je zapovijed prva od sviju?« Isus odgovori: »Prva je: Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje! Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih.«

Nato će mu pismoznanac: »Dobro, učitelju! Po istini si kazao: On je jedini, nema drugoga osim njega. Njega ljubiti iz svega srca, iz svega razuma i iz sve snage i ljubiti bližnjega kao sebe samoga – više je nego sve paljenice i žrtve.«

Kad Isus vidje kako je pametno odgovorio, reče mu: »Nisi daleko od kraljevstva Božjega!« I nitko se više nije usuđivao pitati ga.

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

Ljubavlju se potvrđuje ljudski život, ona je njegovo osmišljenje. Po ljubavi je čovjek sličan Bogu koji je iz ljubavi stvorio ovaj svijet, Bogu koji se u ljubavi razdaje, Bogu koji je ljubav. Zato je čovjek stvoren da prima ljubav i da je dijeli.

Prepoznajmo iz te situacije današnje evanđelje, zapovijed ljubavi. Isus bi nam htio najprije probuditi u srcu najdublju ljubav; to je ljubav prema Bogu. Jer, Bog nas je iz ljubavi stvorio, Bog nas je prvi ljubio. Čovjek je stvoren po ljubavi i samo u Božjoj ljubavi nalazi opravdanje za svoje postojanje. Čovjek je preporođen, ponovno stvoren u ljubavi koja nam je s Božjeg srca došla na ljudski način u osobi Isusa Krista. To je ljubav do kraja, ljubav do posljednjeg atoma i daška njegova bogočovještva. To je najdublja čovjekova potvrda. On je vrijedan Božje ljubavi. Nije li onda logična zapovijed ljubavi i poziv na ljubav? To je odgovor. Jer, u objavi otkrivamo da ima netko tko nas silno ljubi, tko nas je iz ljubavi dozvao u život, tko nam se neizrecivo raduje. A onda čovjek u sebi prepoznaje da je u stanju na tu ljubav odgovoriti radosnim darivanjem, jednostavnom gestom; prepustiti se Božjoj ljubavi. Da, vjerujem da je upravo u tome tajna ljubavi prema Bogu; dopusti da te Bog ljubi, prihvati tu ljubav kao temelj svoga života.

Dan je Gospodnji. Slavimo svetu Misu. To je žrtva u kojoj nam se daruje Isus, kao sin Božji, ali i kao čovjek u vremenu koji je znao ljubiti do kraja; Oca na nebesima u potpunom povjerenju djeteta i poslušnom predanju; i nas ljude u želji da izgubi svoj život da bismo ga mi našli u njemu!

Fra Zvjezdan Linić, Neka mi bude po riječi tvojoj

 OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Ljubav prema Bogu i prema bližnjemu jedna je ista ljubav. Ljubav prema Bogu potiče nas na ljubav prema čovjeku, ljubav prema čovjeku budi u nama još veću ljubav prema Bogu. Stoga nemojmo razdvajati ljubav, nego ljubimo. Najjednostavniji i ujedno najuzvišeniji način da ostvarimo svoju ljudskost jest da ljubimo.