TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!

Nedjelja, 8. 11. 2020. TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA: 

Mudr 6, 12-16; Ps 63, 2-8; 1Sol 4, 13-18; Mt 25, 1-13

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Mudrost nalaze oni koji je traže i sama je misao o mudrosti već početak mudrosti. Ona prati život onih koji je ljube i trude se steći je.

Čitanje Knjige Mudrosti

Mudrost je sjajna i ona ne tamni: lako je vide koji je ljube i nalaze je oni koji je traže. Ona pretječe sve koji je žude i prva im se pokazuje. Tko zorom rani njoj, taj se ne muči: nalazi je gdje sjedi kraj vrata njegovih. Jer je i sama misao na nju mudrost savršena, a tko radi nje bdi, brzo je bezbrižan. Ona hodi naokolo i traži sebi dostojne; i pojavljuje im se dobrohotno na stazama i ususret im dolazi u svakoj misli.

Riječ Gospodnja.

II.  U vjeri u uskrsnuće kršćanin pronalazi utjehu i nadu u susretu sa smrću svojih bližnjih. Po Gospodnjem drugom dolasku, svim vjernima slijedi uskrsnuće i trajno zajedništvo s njim.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima

Braćo! Nećemo da budete u neznanju o onima koji su usnuli, da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade. Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime. Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli. Jer sâm će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. Tješite se dakle uzajamno ovim riječima!

Riječ Gospodnja.

III.  U prispodobi o mudrim i ludim djevicama, Gospodin ukazuje na važnost pripravnosti života za ulazak u kraljevstvo nebesko.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Kraljevstvo će nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja. Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nasta vika: ’Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!’ Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima: ’Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!’ Mudre im odgovore: ’Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!’ Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: ’Gospodine! Gospodine! Otvori nam!’ A on im odgovori: ’Zaista kažem vam, ne poznam vas!’ Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Budi budan i pripravan!

Isus se koristi situacijom iz života da protumači značenje Božjega kraljevstva. U Isusovo vrijeme svadbe su se događale uglavnom noću, zato su svjetiljke igrale važnu ulogu. Očito je zaručnik okasnio i sve su djevice zaspale. Ova besjeda može kod nas izazvati prilično mnogo pitanja, npr.: zašto te nerazumne djevice nisu imale zalihe ulja? A zašto je ovih pet razumnih bilo tako egoistično pa nisu pomogle onima koje su imale problem? Pet razumnih djevica predvidjelo je takvu situaciju da zaručnik može okasniti i imale su dovoljno ulja da ga mogu čekati. Lampe, pak, nerazumnih djevica ugasile su se jer nisu imale zalihe ulja. Kao što primjećujemo, sve su zaspale, ali kada su čule poziv da zaručnik dolazi, zajedno su ustale – samo što su ove razumne zakvačile svoje lampe i bile ponovno spremne pridružiti se svadbenoj gozbi. Međutim, nerazumne više nisu mogle otkloniti svoj nedostatak ulja.

Na ova pitanja možemo pronaći odgovor u širem gledanju na poruku ove prispodobe. Isus nastoji opisati potrebne uvjete da uđemo u Božje kraljevstvo i da zasjednemo s njim na gozbu. Tako nitko ne može ući u Božje kraljevstvo hvaleći se vrlinama drugog, koristeći tzv. „ulje“ drugoga. Svatko se mora sam brinuti o njemu, da ga ne ponestane. Lampa je naša vjera koju smo besplatno dobili svojim krštenjem, dok su ulje u toj lampi naša dobra djela. Isus nas poziva na bdijenje – nije riječ o tome da noću ne spavamo, nego da u svakom trenutku budemo spremni za njegov dolazak. Ovdje je riječ o tome da imamo dovoljno ulja dobrih djela, dobrote i međusobne ljubavi.

Provjeri koliko još imaš ulja u lampi svoje vjere. Ako je niska razina, popuni ga najbrže što možeš, nemoj čekati taj posljednji trenutak.

Živa riječ

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Prosvijetljeni Božjom riječju i nahranjeni njegovim tijelom nastavimo svoj kršćanski hod, svjesni da nam Bog povjerava naizgled obične trenutke života, koje želi prožeti svojom prisutnošću. Neka nam svjetiljke budu upaljene, srce pripravno, a korak odvažan.