TREĆA VAZMENA NEDJELJA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu.

 Nedjelja 1.5.2022. TREĆA VAZMENA NEDJELJA

ČITANJA:
Dj 5,27b-32.40b-41; Ps 30,2.4-6.11-12a.13b; Otk 5,11-14; Iv 21,1-19

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Apostoli, poslušni Božjoj volji, ne odustaju od naviještanja radosne vijesti unatoč zabranama židovskih glavara. Kao svjedoci Kristovi, vođeni snagom Duha Svetoga, ostaju vjerni svojemu poslanju.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane:

Veliki svećenik zapita apostole: »Nismo li vam strogo zabranili učiti u to ime? A vi ste eto napunili Jeruzalem svojim naukom i hoćete na nas navući krv toga čovjeka.«

Petar i apostoli odvrate: »Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima! Bog otaca naših uskrisi Isusa kojega vi smakoste objesivši ga na drvo. Njega Bog desnicom svojom uzvisi za začetnika i spasitelja da obraćenjem podari Izraela i oproštenjem grijeha. I mi smo svjedoci tih događaja i Duh Sveti kojega dade Bog onima što mu se pokoravaju.«

Tada zapovjede apostolima da ne govore u ime Isusovo pa ih otpuste. Oni pak odu ispred Vijeća radosni što bijahu dostojni podnijeti pogrde za Ime.

Riječ Gospodnja.

II. Krist je središte svega stvorenoga, i duhovnog i materijalnog svijeta. Sve stvoreno nalazi svoje konačno ispunjenje u Bogu. Vječnost je klicanje Božjoj slavi.

Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh, i začuh glas anđela mnogih uokolo prijestolja, i bića i starješina. Bijaše ih na mirijade mirijada i tisuće tisuća. Klicahu iza glasa:

»Dostojan je zaklani Jaganjac

primiti moć, i bogatstvo, i mudrost,

i snagu, i čast, i slavu, i blagoslov!«

I začujem: sve stvorenje, i na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i u moru – sve na njima i u njima govori: »Onomu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu blagoslov i čast, i slava i vlast u vijeke vjekova!«

I četiri bića ponavljahu: »Amen!« A starješine padnu ničice i poklone se.

Riječ Gospodnja.

III.  U ukazanju na Tiberijadskom jezeru uskrsli Isus daje se prepoznati svojim učenicima, te ih na taj način ohrabruje za poslanje koje im namjerava povjeriti. Dopuštajući Petru da mu iskaže svoju ljubav, Isus obnavlja njegovu ranjenu vjernost.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme:

Isus se ponovno očitova učenicima na Tiberijadskome moru. Očitova se ovako: Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika. Kaže im Šimun Petar: »Idem ribariti.« Rekoše: »Idemo i mi s tobom.« Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa.

Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: »Dječice, imate li što za prismok?« Odgovoriše mu: »Nemamo.« A on im reče: »Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete.« Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe. Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio kaže Petru: »Gospodin je!« Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se baci u more. Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih dvjesta lakata.

Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus: »Donesite ribâ što ih sada uloviste.« Nato se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže im Isus: »Hajde, doručkujte!« I nitko se od učenika ne usudi upitati ga: »Tko si ti?« Znali su da je Gospodin.

Isus pristupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu. To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih.

Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: »Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim.« Kaže mu: »Pasi jaganjce moje!« Upita ga po drugi put: »Šimune Ivanov, ljubiš li me?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim!« Kaže mu: »Pasi ovce moje!« Upita ga treći put: »Šimune Ivanov, voliš li me?« Ražalosti se Petar što ga upita treći put: »Voliš li me?« pa mu odgovori: »Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.« Kaže mu Isus: »Pasi ovce moje!« »Zaista, zaista kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.« A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: »Idi za mnom!«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

Milosrdni Oče, Ti koji si izvor ljubavi, zahvaljujem Ti na daru Isusa-Riječi i Isusa-Tijela; Isusa-kruha koji se razlomio za mene i koji je moje osobno i naše zajedničko duhovno jelo. Nisi mogao dati veći dar od ovoga nego da nam se ostaviš u našim rukama na Zemlji. Želim Ti uzvratiti na tom daru radeći na jedinstvu tvojih vjernika, one grupe kojoj pripadam, moje župne zajednice, a sve za Kraljevstvo Božje. Ponekad te ne prepoznajem, ponekad idem loviti po mraku, ponekad moj ego bude jači od tvoje blizine. Dobri Oče, daj mi snage da hodam zajedno s Tobom. Daj mi snage da prihvatim životni plan i misliju kojom si me poslao na svijet te da Te naviještam svima svojim životom. Ukaži mi put kojim ću obnoviti svoje srce i svoju dušu, pokaži mi put kako te autentičnije nasljedovati i priznati te svojim jedinim Gospodinom – mojim Spasiteljem. Amen.

Lectio Divina s Don Boscom

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Da bismo s Kristom krenuli putem života, potrebno je čuti i poslušati njegovu riječ. Ponekad će to značiti odreći se svoje logike, razumijevanja i planova. No stavljajući svoje pouzdanje u njega, znamo da će svaki naš korak biti blagoslovljen. Predajmo mu u ljubavi svoju volju i on će ljubavlju odgovoriti na našu ljubav.