TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Približilo se kraljevstvo Božje; obratite se i vjerujte evanđelju.
Nedjelja, 24. 1. 2021. TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA: 

Jon 3,1-5.10; Ps 25,4b-7bc.8-9; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20

 

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 

I. Jona izvršava od Boga povjerenu mu zadaću i naviješta Ninivljanima propast, ukoliko se ne obrate. Ninivljani na prorokovu riječ odgovaraju vjerom i obraćenjem, te doživljavaju Božje smilovanje.

Čitanje Knjige proroka Jone

Riječ Gospodnja dođe Joni drugi put:

»Ustani«, reče mu, »idi u Ninivu, grad veliki, i propovijedaj u njemu što ću ti reći.« Jona ustade i ode u Ninivu, kako mu Gospodin zapovjedi. Niniva bijaše grad velik pred Bogom – tri dana hoda. Jona prođe gradom dan hoda, propovijedajući: »Još četrdeset dana i Niniva će biti razorena.«

Ninivljani povjerovaše Bogu; oglasiše post i obukoše se u kostrijet, svi od najvećega do najmanjega.

Bog vidje što su činili: da se obratiše od svojega zlog puta. I sažali se Bog zbog nesreće kojom im bijaše zaprijetio, i ne učini.

Riječ Gospodnja.

II. Apostol Pavao posvješćuje kršćanima prolaznost ovoga svijeta i potrebu nenavezanosti na zemaljska dobra. Vjernik shvaća da je u ovom životu sve konačno i prolazno, te je usmjeren prema vječnom životu.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Ovo hoću reći, braćo: Vrijeme je kratko! Odsada i koji imaju žene, neka budu kao da ih nemaju; i koji plaču, kao da ne plaču; i koji se vesele, kao da se ne vesele; i koji kupuju, kao da ne posjeduju; i koji uživaju ovaj svijet, kao da ga ne uživaju, jer – prolazi obličje ovoga svijeta.

Riječ Gospodnja.

III. Isusovim pozivom prvih učenika počinje nastajati novi Božji narod, onih koji su spremni na obraćenje i vjeru, te se svojim odazivom na poziv približavaju Božjem kraljevstvu, koje je Isus došao navijestiti i ostvariti

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!«

I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari. I reče im Isus: »Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim.

Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lađi su krpali mreže. Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim.

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Isus traži da se učenici odmah odazovu pozivu. Nema vremena za oklijevanje. Riječ je o ostvarenju Očeva plana spasenja i zbog toga je Isus tako zahtjevan.

Uvijek će u Crkvi biti posebne službe vezane vezane uz sakrament apostolskog poslanja. To će biti oni koji će se odazvati Isusovu pozivu u službu vezanu izričito uz sakrament reda. Međutim, poziv i poslanje u Novom Zavjetu povezani su ponajprije sa sakramentom krsta i krizme, a to znači da su upućeni svakom članu naroda Božjega. Članovi smo toga naroda, obdareni smo kraljevskim svećeništvom, pozvani na svetost. Nitko se ne može lišiti zadaće koju Isus svakome daje na temelju tog poziva. Previše je hitno današnjem svijetu prenijeti Radosnu vijest mira, praštanja, ljubavi i nade, a da bismo smjeli oklijevati. Čovjek, ljudi oko nas, mjesto gdje živimo, narod kome pripadamo, čovječanstvo: svi su željni smisla života, sreće, mira. Naš narod osobito treba duboku duhovnu obnovu. Stvar je hitna i ne podnosi nikakvo odlaganje. Učinimo nešto, jer smo pozvani.

Danas želim, Isuse, razmišljati o tvom pozivu.

Učiš me da je krštenje dar, znak tvog poziva. Vjera me uči da nitko bez tebe ne može k Ocu.

Proslavi se, Gospodine, i po pozivu kojim i mene zoveš u svoju službu i neka se poslanje moga krštenja i krizme oživotvori na dobro Crkve i svijeta.

Fra Zvjezdan Linić, Neka mi bude po riječi Tvojoj

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Ohrabreni susretom s Gospodinom i preobraženi njegovom milošću, pođimo u život odgovarajući njegovom pozivu. Povjerimo njemu svoju budućnost, dopustimo da u naš život unese novost i da nas oblikuje po svojoj volji.