SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Uzmi dijete i njegovu majku te bježi u Egipat!

 Nedjelja, 29. 12. 2019. SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA

 ČITANJA: 

Sir 3,2-6.12-14; Ps 128,1-5; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23

 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Poštovanje prema roditeljima znak je poštovanja prema Gospodinu. Čovjek koji roditeljima uzvraća zahvalnošću, primit će oprost svojih grijeha i njegove će molitve biti uslišane.

Čitanje Knjige Sirahove

Gospodin slavi oca u djeci njegovoj i učvršćuje pravo majke nad sinovima njezinim. Tko poštuje oca, okajava grijehe svoje, i tko časti majku svoju, sabire blago. Tko štuje oca, radovat će se sa svoje djece i bit će uslišen u dan molitve svoje. Tko časti oca svojega, dugo živi; tko čini radost majci svojoj, sluša Gospodina. Sine moj, pomozi oca svoga u starosti i ne žalosti ga za života njegova. Ako mu i razum klone, budi blag s njime i ne grdi ga ti, koji si u punoj snazi. Jer ne zaboravlja se milost prema ocu, već se uračunava u oprost grijeha.

Riječ Gospodnja.

II.  Kršćani su postali novi ljudi i njihov život trebaju odlikovati kreposti, koje izviru iz ljubavi. Kristov vjernik stavlja ljubav na prvo mjesto u svim odnosima.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo: Zaodjenite se – kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni – u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu! To je sveza savršenstva. I mir Kristov neka upravlja srcima vašim – mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! I zahvalni budite!

Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama! U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte! psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu! I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu!

Žene, pokoravajte se svojim muževima kao što dolikuje u Gospodinu! Muževi, ljubite svoje žene kao što dolikuje Gospodinu! Muževi, ljubite svoje žene i ne budite osorni prema njima. Djeco, slušajte roditelje u svemu, ta to je milo u Gospodinu! Očevi, ne ogorčujte svoje djece da ne klonu duhom.

Riječ Gospodinu.

III. Bijeg svete Obitelji u Egipat te povratak u svoju zemlju, podsjeća na izlazak Izraelskog naroda iz ropstva te dolazak u Obećanu zemlju. Isus je onaj koji sve nas izvodi iz ropstva grijeha i daruje nam obećanu vječnu baštinu.

Čitanje svetoga evanđelja po Mateju

Kad mudraci otiđoše, gle, anđeo se Gospodnji u snu javi Josipu: »Ustani«, reče, »uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi.« On ustane, uzme noću dijete i majku njegovu te krene u Egipat. I osta ondje do Herodova skončanja – da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Iz Egipta dozvah Sina svoga.

Nakon Herodova skončanja, gle, anđeo se Gospodnji javi u snu Josipu u Egiptu: »Ustani«, reče, »uzmi dijete i njegovu majku te pođi u zemlju izraelsku jer su umrli oni koji su djetetu o glavi radili.« On ustane, uzme dijete i njegovu majku te uđe u zemlju izraelsku. Ali saznavši da Arhelaj vlada Judejom namjesto svoga oca Heroda, bojao se poći onamo pa, upućen u snu, ode u kraj galilejski. Dođe i nastani se u gradu zvanu Nazaret – da se ispuni što je rečeno po prorocima: Zvat će se Nazarećanin.

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

 

Blagdan svete Obitelji Isuse, Marije i Josipa koji slavimo u božićnoj osmini blisko je povezan s otajstvom utjelovljenja našeg Gospodina. Ovaj blagdan proširuje vidike naše nade. Bog je uzeo naše tijelo i naše slabosti; nije se htio samo „staviti u naše cipele“ ili iskušati našu slabost, već je odlučio postati član ljudske obitelji te nam na taj način otkriva da je pravi, autentični život uvijek vezan za odnos s drugima. Obitelj je izvorno mjesto gdje se može osjetiti i živjeti poziv na koji smo svi pozvani i zbog kojeg smo svi stvoreni, a to je ljubav.

Isus nam kroz svoj život, kroz život svoje obitelji pokazuje koliko nam je blizu, da ne postoji ni jedan djelić našeg života koji On ne razumije, koji se nalazi pod Njegovom sigurnošću i brigom. Kao i mnoge obitelji danas, Sveta Obitelj mora bježati, mora otići iz svoga kraja, tražiti sigurnost i izlaz iz problema… I Bog je blizu, Bog nas čuva i u takvoj situaciji, zna što živimo! Bog je toliko moćan da za svetu Obitelj pronalazi sigurnost u Egiptu, u zemlji u kojoj je izraelski narod toliko godina bio u ropstvu: upravo tamo svoj život na ovoj zemlji započinje Sin Božji, koji je došao da nas izvede iz ropstva grijeha

 

MOLITVA ZA OBITELJ

Sveta nazaretska obitelji, tvojoj nebeskoj zaštiti predajemo sve naše obitelji.
Isuse, učini da u svakoj obitelji vladaju odnosi ljubavi i povjerenja. Nauči djecu poslušnosti roditeljima, marljivosti u školskim i drugim obavezama. Oslobodi ih od utjecaja zla i zaštiti od svake ovisnosti. Daj da rastu u mudrosti i Božjoj milosti kao što si ti rastao u svojoj obitelji.
Marijo, naša Majko, tvojoj dobroti preporučujemo srce svake žene i majke. Udijeli joj otvorenost životu, strpljivost i smisao za žrtvu. Daj da sa svojim mužem bude vlastitim primjerom prva odgojiteljica vjere svojoj djeci.
Sveti Josipe, skrbniče Isusa i Marije, izmoli očevima otvorenost Božjem vodstvu, posao koji će raditi u marljivosti i poštenju i vrijeme koje će posvetiti svojoj ženi i djeci.
Isuse, Marijo, Josipe, predajemo vam sve obitelji, a na poseban način one koje su najpotrebnije vaše pomoći. Bdijte nad nama i čuvajte nas u svojoj ljubavi! Amen.

Lectio Divina s don Boscom

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Obiteljski život temelj je ljudskog rasta i oblikovanja osobnosti. Temelje koje smo primili u obitelji nosimo kroz čitav život. Kao vjernici želimo da naše obitelji budu mjesto rasta u vjeri, ljubavi, zajedništvu. Dopustimo Gospodinu da još više prožme naš obiteljski život, primimo dar njegove prisutnosti, kako bismo i mi jedni drugima mogli biti dar.