SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA

(Slika: Juan Simon GutierrezSveta obitelj)

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Dijete je raslo puno mudrosti.

Nedjelja, 31. 12. 2023. SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA

ČITANJA:
Post 15, 1-6; 21,1-3 Ps 105, 1-9; Heb 11,8.11-12.17-19; Lk 2,22-40

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Bog daje obećanje Abrahamu, obećanje o potomstvu, koje se proteže do današnjih dana.

Čitanje Knjige Postanka
U one dane: Dođe riječ Gospodnja Abramu u viđenju:
“Ne boj se, Abrame, ja sam ti zaštita; a nagrada tvoja bit će vrlo velika!”
Abram odgovori: “Gospodine moj, Jahve, čemu mi tvoji darovi kad ostajem bez poroda; kad je mojoj kući nasljednik Eliezer Damaščanin? Kako mi nisi dao potomstva – nastavi Abram – jedan će, eto, od mojih ukućana postati moj baštinik.” Ali mu Jahve opet uputi riječ: “Taj neće biti tvoj baštinik, nego će ti baštinik biti tvoj potomak.” Izvede ga van i reče: “Pogledaj na nebo i zvijezde prebroj ako ih možeš prebrojiti.” A onda doda: “Toliko će biti tvoje potomstvo.” Abram povjerova Jahvi, i on mu to uračuna u pravednost.
Jahve se sjeti Sare kako je rekao i učini joj kako je obećao: Sara zače i rodi Abrahamu sina u njegovoj starosti – u vrijeme koje je Bog označio. Abraham nadjene ime Izak svome sinu što mu ga Sara rodi.
Riječ Gospodnja.

II. Vjera je ta koja je omogućila Abrahamu da primi dar Božji. Dar obitelji i potomstva koje je neizbrojivo.

Čitanje Poslanice Hebrejima
Braćo:
Vjerom pozvan, Abraham posluša i zaputi se u kraj koji je imao primiti u baštinu, zaputi se ne znajući kamo ide. Vjerom i Sara unatoč svojoj dobi zadobi moć da začne jer vjernim smatraše Onoga koji joj dade obećanje. Zato od jednoga, i to obamrla, nasta mnoštvo poput zvijezda na nebu i pijeska nebrojena na obali morskoj.
Vjerom Abraham, kušan, prikaza Izaka. Jedinca prikazivaše on koji je primio obećanje, kome bi rečeno: Po Izaku će ti se nazivati potomstvo! – uvjeren da Bog može i od mrtvih uskrisiti. Zato ga u predslici i ponovno zadobi.
Riječ Gospodnja.

III. Marija i Josip vode Isusa na obrezanje i prikazanje u Hram. Donose Bogu ono što mu je najvrjednije – njegova Sina.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
Kad se po Mojsijevu zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe Isusa u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu – kao što piše u Zakonu Gospodnjem.
Kad obaviše sve po Zakonu Gospodnjem, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret. A dijete je raslo, jačalo i napunjalo se mudrosti i milost je Božja bila na njemu.
Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Nakon slavlja spomena Isusovog rođenja, slavimo i Svetu Obitelj, zajedništvo Isusa, Marije i Josipa. Božji Sin, Vladar svijeta, prihvaća živjeti siromašno i ponizno u obitelji. Odabrao je svjedočiti o njezinoj važnosti kao velikom blagu koje čovjek može imati u svijetu. Obitelj je prikaz Božje trojstvenosti, Božje obitelji. Da bi nas tome približio, Isus odlučuje u potpunosti prihvatiti na sebe sve što je ljudsko. Uzmimo, dakle, za uzor ovu Svetu obitelj kroz koju nam dolazi Spasitelj jer obitelj je dar po kojem nas Bog osposobljava za život i ljubav.

MOLITVA SVETOJ OBITELJI

Sveta nazaretska Obitelji, tvojoj nebeskoj zaštiti predajemo sve naše obitelji.

ISUSE, učini da u svakoj obitelji vladaju odnosi ljubavi i povjerenja. Nauči djecu poslušnosti roditeljima, marljivosti u školskim i drugim obavezama. Oslobodi ih od utjecaja zla i zaštiti od svake ovisnosti. Daj da rastu u mudrosti i Božjoj milosti kao što si ti rastao u svojoj Obitelji.

MARIJO, naša Majko, tvojoj dobroti preporučamo srce svake žene i majke. Udijeli joj otvorenost životu, strpljivost i smisao za žrtvu. Daj da skupa sa svojim mužem bude vlastitim primjerom prva odgojiteljica vjere svojoj djeci.

SVETI JOSIPE, skrbniče Isusa i Marije, izmoli očevima otvorenost Božjem vodstvu, posao koji će raditi u marljivosti i poštenju i vrijeme koje će posvetiti svojoj ženi i djeci.

ISUSE, MARIJO i JOSIPE, predajemo vam sve obitelji, a na poseban način one koje su najpotrebnije vaše pomoći. Bdijte nad nama i čuvajte nas u svojoj ljubavi! Amen.
Molitva Svetoj obitelji

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Život u obiteljskom zajedništvu nosi radost i ljepotu, ali i mnoge teškoće. Obitelj može biti dobra onoliko koliko su njezini članovi dobri, a jednako tako i sveta. Tu dobrotu i svetost nismo u mogućnosti ostvarivati sami. No, zato imamo onoga koji je jedini svet pa ga uključimo u svoju obitelj, dozvolimo da on bude Otac nas i naših obitelji.