SVETA MARIJA BOGORODICA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Pronađoše Mariju, Josipa i novorođenče. I nakon osam dana nadjenuše mu ime Isus.

Nedjelja, 1.siječnja 2023. SVETA MARIJA BOGORODICA

ČITANJA:
Br 6,22-27; Ps 67,2-3.5-8; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Starozavjetni pisac Knjige Brojeva prenosi blagoslov kojeg je Bog naučio Mojsija da blagoslivlja narod i tako im prenosi Božji mir.
Neka zazivaju Ime moje nad sinove Izraelove, i ja ću ih blagoslivljati. Reče Gospodin Mojsiju: „Reci Aronu i njegovim sinovima: Ovako blagoslivljajte Izraelce: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva! Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude! Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese! Tako neka zazivaju Ime moje nad sinove Izraelove, i ja ću ih blagoslivljati.“

II. Apostol Pavao u Poslanici Galaćanima pojašnjava da nam je Bog po Mariji dao svoga Sina kako bismo i mi bili Božji baštinici.
Braćo: Kada dođe punina vremena, odasla Bog Sina svoga: od žene bî rođen, Zakonu podložan da podložnike Zakona otkupi te primimo posinstvo. A budući da ste sinovi, odasla Bog u srca vaša Duha Sina svoga koji kliče: Abba! Oče! Tako više nisi rob, nego sin; ako pak sin, onda i baštinik po Bogu.
Riječ Gospodnja.

III. Evanđelist Luka prepričava nam kako je Marija bila ponizna i poslušna Božjem naumu te ga je prihvatila i ostvarila.

Čitanje svetoga evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i pronađoše Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovijediše što im bijaše rečeno o tom djetetu. A svi koji su to čuli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve ove događaje i 3 prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je bilo rečeno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anđeo prije njegova začeća.
Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Uz Isusa Crkva najviše slavi Mariju, koju naša hrvatska predaja naziva Početak boljega svijeta. Ona nam je rodila Spasitelja, ona nam je uzor vjernosti, nju na poseban način častimo prvoga dana građanske godine.
Evo dva vida događaja spasenja. Dolaze pastiri, nalaze novorođenog Isusa i s njim Mariju i Josipa. U Isusu oni prepoznaju Spasitelja. Vraćaju se svojim stadima i naviještaju taj događaj spasenja. Marija, sa svoje strane, sve te događaje pohranjuje u svome srcu. Sigurno je da upravo iz toga Marijinog srca potječe puno toga u evanđeljima zapisanog. Zato možemo slobodno reći da Marija stoji na početku spasenja, na početku Crkve.
Naravno da je to poziv i svima nama. Božje spasenje po svojoj naravi ne može ostati zatvoreno i zatomljeno. Ono se treba naviještati, širiti i razglašavati. Kao što je u Marijinu srcu bilo pohranjivano to prebogato otajstvo spasenja, tako se jednako i danas u njedrima Crkve čuva to veliko otajstvo spasenja.
Danas na početku građanske godine mi smo kao zajednica vjernika, kao Crkva, svjesni svog velikog poziva i svoje velike zadaće. Trebamo čuvati i prenostiti svojim životom to silno bogatstvo: poklad vjere, tj. spasenje koje se ostvaruje u Kristu po Crkvi.

Dr Zvonko Pažin

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Na prvi dan nove građanske godine Crkva posebno slavi Kristovu i našu majku Mariju, koju predaja naziva „Početak boljega svijeta“. Kročimo kroz svakodnevne obveze u novoj godini nasljedujući Marijin primjer poniznosti i poslušnosti.