ŠESTA VAZMENA NEDJELJA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja.

 Nedjelja, 17. 5. 2020. ŠESTA VAZMENA NEDJELJA

 ČITANJA: 

Dj 8, 5-8.14-17; Ps 66, 1-3a.4-7a.16.20; 1Pt 3, 15-18; Iv 14, 15-21

 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. U svojim početcima Crkva se brzo širila propovijedanjem Kristova uskrsnuća i djelima koja su u Kristovo ime činili apostoli. Ne samo Židovi, nego i pogani prihvaćaju vjeru te primaju Duha Svetoga i tako postaju dionicima novoga Božjeg naroda.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Filip siđe u grad samarijski i stade im propovijedati Krista. Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio slušajući ga i gledajući znamenja koja je činio. Doista, iz mnogih su opsjednutih izlazili nečisti duhovi vičući iza glasa, a ozdravljali su i mnogi uzeti i hromi. Nasta tako velika radost u onome gradu.

Kad su apostoli u Jeruzalemu čuli da je Samarija prigrlila riječ Božju, poslaše k njima Petra i Ivana. Oni siđoše i pomoliše se za njih da bi primili Duha Svetoga. Jer još ni na koga od njih ne bijaše sišao; bijahu samo kršteni u ime Gospodina Isusa. Tada polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga.

Riječ Gospodnja.

II.  Kršćani su i u nepravdama pozvani ostati postojani u svetosti i činjenju dobra, po uzoru na Krista koji je, iako pravedan, dao svoj život za grešnike.

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola

Ljubljeni: Gospodin – Krist neka vam bude svet, u srcima vašim, te budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama, ali blago i s poštovanjem, dobre savjesti da oni koji ozloglašuju vaš dobar život u Kristu, upravo onim budu postiđeni za što vas potvaraju. Ta uspješnije je trpjeti, ako je to Božja volja, čineći dobro, nego čineći zlo. Doista, i Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu – ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu.

Riječ Gospodnja.

III. Ljubav prema Isusu ostvaruje se čuvanjem njegovih zapovijedi. Onima koji ga ljube, Isus obećava svoga Duha, po kojemu će trajno biti prisutan u svojoj Crkvi. Po tom Duhu omogućen nam je pristup Ocu i zajedništvo s njim.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad; doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

 Naša često mučna svakodnevnica nas povuče i zaboravimo da je Gospodin uvijek tu. Posvijesti si to. On je uvijek tu za tebe, stalo mu je do tebe, voli te. Reci mu sve svoje radosti, sve ono što imaš na srcu, sve muke, sva razmišljanja, nedoumice. Ako već nisi navikao na to, kreni s njime prijateljski i otvoreno razgovarati. Vjeruj mi da će ti odgovoriti, dati utjehu i ohrabriti te.
Ovo evanđelje nam pokazuje izlazak iz onih trenutaka kada se osjećamo kao siročad. Daje nam tješitelja koji je Krist i koji nam šalje i drugoga Branitelja, sada kada On više nije s nama.

NAĐENI BOG

(Antun Branko Šimić)

Ne traži Boga mišlju; u praznini
u kojoj se miso, tamna sjenka, gubi
Uza te Bog je, uvijek u blizini
U stvarima oko tebe, u zvuku i muku

Bog ti je uvijek najbliži od svega
Diraš ga rukom, gledaš ga u boji neba
Bog ti se smiješi iz jednog dragog lica
i plaši te iz svake stvari: nema tajne

Ne pružaj miso u praznu daljinu
Uza te Bog je. Otvori sva čula:
na tebe svjetlost s ljetnog neba pljušti

Bog oko tebe sja treperi miriše i šušti.

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Gospodin nas želi učiniti dionicima svoje ljubavi i svoga božanskog života. Poziva nas da odgovorimo njegovom pozivu i tražimo njegovu volju. Čuvajmo Gospodina svetim u svojim srcima, ostanimo u zajedništvu s njim i rastimo u ljubavi. Tako će sva naša djela i naši odnosi biti preobraženi i zadobiti novu vrijednost.