ŠESTA VAZMENA NEDJELJA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za prijatelje.

Nedjelja, 9. 5. 2021. ŠESTA VAZMENA NEDJELJA

 ČITANJA:

Dj 10,25-26.34-35.44-48; Ps 98,1-4; 1Iv 4,7-10; Iv 15,9-17

 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Apostol Petar shvaća da je spasenje namijenjeno i poganima, a Bog to potvrđuje izlijevanjem svoga Duha na sve okupljene, kako na Židove, tako i na pogane. Primanje Duha Svetoga potvrda je da su i pogani dostojni ulaska u zajednicu vjere.

  Čitanje Djela apostolskih

Kad je Petar ulazio, pohrli mu Kornelije ususret, padne mu k nogama i pokloni se. Petar ga pridigne govoreći: »Ustani! I ja sam čovjek.« Petar tada prozbori i reče: »Sad uistinu shvaćam da Bog nije pristran, nego – u svakom je narodu njemu mio onaj koji ga se boji i čini pravdu.«

Dok je Petar još govorio, siđe Duh Sveti na sve koji su slušali tu besjedu. A vjernici iz obrezanja koji dođoše zajedno s Petrom začudiše se što se i na pogane izlio dar Duha Svetoga. Jer čuli su ih govoriti drugim jezicima i veličati Boga.

Tada Petar reče: »Može li tko uskratiti vodu da se ne krste ovi koji su primili Duha Svetoga kao i mi?« I zapovjedi da se krste u ime Isusa Krista. Tada ga zamole da ostane ondje nekoliko dana.

Riječ Gospodnja.

II. Kršćani su prepoznatljivi kao oni koji poznaju Boga po ljubavi koju imaju jedni za druge. To nije ljubav koja bi dolazila od nas samih, nego od Boga, koji nam je istinsku ljubav pokazao darujući nam svoga Sina.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola

Ljubljeni! Ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav. U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu. U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego – on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše.

Riječ Gospodnja.

III. Isus poziva svoje učenike da ostanu u njegovoj ljubavi čuvajući njegove zapovijedi. Poziva na ljubav jednih prema drugima na način kako je On ljubio nas, a to je ljubav koja je spremna darovati život za onoga koga ljuba.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna.

Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam. Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime. Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Istina koju nikad do kraja nećemo shvatiti nalazi se u dubokoj povezanosti Božje ljubavi s našim ljudskim ljubavima. „Kao što je Otac ljubio mene, ja ljubim vas. A vi, ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas.“ Snagom te nove Isusove zapovijedi ljubav postaje najdublje bogoštovlje, postaje svjedočanstvo za Boga. Ona je jedina istinska legitimacija Isusovih učenika. Badava svi naslovi i razlozi pripadnosti nekoj vjerničkoj zajednici, badava sve etikete, badava i osjećaj sigurnosti da smo obavili sve što spada na tradicionalnu vjeru: ako ljubavi nemamo, sve je uzalud. Isusovi smo učenici samo onoliko koliko ljubimo. Taj je poziv na ljubav uvijek aktualan, a osobito u naše vrijeme kada postoji opasnost da se u srce ljudi koji se nazivaju kršćanima, koji vjeruju u Krista, nastani mržnja, ogorčenje i strah. U strahu nema ljubavi. Ako smo puni gorčine i dopuštamo si osjećaje mržnje, zatajili smo, nismo ostali u ljubavi Kristovoj, nismo njegovi učenici.

Sveta je misa blagoslovni čin: obnavlja se žrtva Kristova sebedarja i ljubavi sve do smrti na križu.  Njome nahranimo danas našu vjeru i našu umornu ljubav da uskrsne iz opasnosti beznađa na novu nadu.

Fra Zvjezdan Linić, Neka mi bude po riječi Tvojoj

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Gospodin je svakoga od nas izabrao. Želi da ga nasljedujemo. Time nas želi učiniti dionicima svoje ljubavi i svoga života. Želi nam darovati iskustvo koje nam je blisko – biti naš prijatelj,  učiniti nas svojim prijateljima. Ulazeći u odnos prijateljstva s Isusom, naš život biva preobražen, naša djela dobivaju novu vrijednost jer proizlaze iz zajedništva s njim. Ispunimo ovo sveto vrijeme u zajedništvu i ljubavi s Isusom prijateljem.