ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Rečeno je starima… a ja vam kažem.

 Nedjelja, 16. 2. 2020. ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

 ČITANJA: 

Sir 15, 15-20; Ps 119, 1-2.4-5.17-18.33-34; 1Kor 2, 6-10; Mt 5, 17-37

 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Bog je čovjeku dao slobodnu volju te čovjek ima izbor između dobra i zla. Život svakog čovjeka je posljedica njegovih odluka. Na čovjeku je odgovornost za njegove izbore i njegova djela.

Čitanje Knjige Sirahove

Ako hoćeš, možeš držati zapovijedi, u tvojoj je moći da budeš vjeran.

On je preda te stavio vatru i vodu: za čim hoćeš pruži ruku svoju.

Pred čovjekom je i život i smrt: što on više voli to će mu se dati.

Jer velika je mudrost u Gospodina, on je svemoćan i vidi sve.

Oči Gospodnje počivaju na onima koji ga se boje, Gospodin zna svako djelo čovječje.

Nije nikad zapovjedio nikomu da bude bezbožnik niti dao dopuštenje za grijeh.

Riječ Gospodnja.

II.  Božja mudrost nadilazi mudrost ovoga svijeta i skrivena je onima koji su vezani uz ovaj svijet. Tu mudrost mogu upoznati samo oni koji su otvoreni Božjem duhu. Njima je Bog obećao dobra koja nadilaze svaku ljudsku spoznaju.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Mudrost doduše navješćujemo među zrelima, ali ne mudrost ovoga svijeta, ni knezova ovoga svijeta koji propadaju, nego navješćujemo Mudrost Božju, u otajstvu, sakrivenu; onu koju predodredi Bog prije vjekova za slavu našu, a koje nijedan od knezova ovoga svijeta nije upoznao. Jer da su je upoznali, ne bi Gospodina slave razapeli. Nego, kako je pisano: »Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube«. A nama to Bog objavi po Duhu jer Duh sve proniče, i dubine Božje.

Riječ Gospodnja.

III. Isus poziva svoje učenike na novu pravednost, ne onu izvanjsku, nego na nutarnju, na pravednost srca. Tako on nagrađuje pravednost Zakona pozivom na ljubav.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

»Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.« Uistinu kažem vam: ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko.

Čuli ste da je rečeno starima: Ne ubij! Tko ubije, bit će podvrgnut sudu. A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne ‘Glupane!’, bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: ‘Luđače!’, bit će podvrgnut ognju paklenomu. Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda dođi i prinesi dar. Nagodi se brzo s protivnikom dok si još s njim na putu, da te protivnik ne preda sucu, a sudac tamničaru, pa da te ne bace u tamnicu. Zaista, kažem ti, nećeš izići odande dok ne isplatiš do posljednjeg novčića. Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba! A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu. Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao. Ako te desnica tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo ode u pakao. Rečeno je također: Tko otpusti svoju ženu, neka joj dade otpusnicu. A ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu – osim zbog bludništva – navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, čini preljub. Čuli ste još da je rečeno starima: Ne zaklinji se krivo, nego izvrši Gospodinu svoje zakletve. A ja vam kažem: Ne kunite se nikako! Ni nebom jer je prijestolje Božje. Ni zemljom jer je podnožje njegovim nogama. Ni Jeruzalemom jer grad je Kralja velikoga! Ni svojom se glavom ne zaklinji jer ni jedne vlasi ne možeš učiniti bijelom ili crnom. Vaša riječ neka bude: ‘Da, da, – ne, ne!’ Što je više od toga, od Zloga je.

Riječ Gospodnja.

 

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

 

Židovski zakon sadrži 613 pravila koja se moraju obdržavati i, budući da su toliko brojna, nisu laka za vršiti, no od svih tih zakona, dva su najvažnija: ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu. Zato Isus nije došao ukinuti zakon, nego ga ispuniti u svojoj žrtvi na križu, koja je čin savršene poslušnosti Ocu iz ljubavi prema Njemu i prema nama ljudima.
Rizik je u vršenju zapovijedi taj da ih možemo automatski obdržavati, bez da stavimo srce u to što činimo. Zato nas Isus upozorava da naša pravednost treba biti veća od one od pismoznanaca i farizeja koji su naizgled sve vjerno činili, uzdižući sami sebe i osuđujući one koji to nisu uspijevali. Sveti Franjo Saleški kaže da sve što se čini s ljubavlju, postaje ljubav. A to je mjera našeg vršenja zapovijedi  ̶  da rastemo u ljubavi prema Bogu i ljudima. Isus nam daje primjere odnosa prema drugima kao ogledalo našeg odnosa prema Bogu te nam tako pokazuje da vršiti zapovijedi nije nemoguće. Ispuniti zakon mnogo je više nego ga samo obdržavati. „Ispuniti zakonˮ znači vršiti ga s ljubavlju. Kaže današnje prvo čitanje iz Knjige Sirahove: „Ako hoćeš, možeš držati zapovijedi, u tvojoj je moći da budeš vjeran. On je preda te stavio vatru i vodu: za čim hoćeš pruži ruku svoju.ˮ Na nama je izbor, ali je svakom od nas dano srce da voli, mrzi ili bude ravnodušan (farizej).U duhovnom životu ne postoji razlika između nedjelje i ostatka tjedna, nije moguće na svetoj misi biti jedno, a onda ostatak tjedna nešto drugo. Životna je liturgija nerazdvojna od obredne liturgije. Dijelom sam euharistije ako znam biti euharistija za druge, čineći „mala djela s velikom ljubavljuˮ, u suprotnom samo prisustvujem nekom obrednom činu koji za mene nema neko dublje, životno značenje. Euharistija je hrana za život vjernika te stoga mora imati svoj odraz i u životu vjernika.
Znati se izmiriti s bratom prekrasna je prilika za rast u duhovnom životu, znati priznati sebi i drugome pogrešku, oprostiti sebi i drugome. Takve, konstruktivne svađe, nužne su za produbljivanje odnosa s drugima. Bolje su one, nego pristojna ravnodušnost u bratskom odnosu u kojem nema međusobnog rasta.
Ako znamo na takav, zdrav način, živjeti naše odnose s drugima, znači da vjerojatno živimo dobro i naš duhovni život (koji je, naravno uvijek u procesu, kao i naši odnosi s drugima), bili mi toga svjesni ili ne.Lectio Divina s Don Boscom

 

MOLITVA

 Nauči nas, dobri Gospodine,

služiti ti onako kao što zaslužuješ,
davati i ne gledati na cijenu,
boriti se i ne mariti za rane,
truditi se i ne tražiti počinka,
raditi i ne očekivati nagrade
osim saznanja kako vršimo tvoju volju. Amen.

(Sv. Ignacije Lojolski)

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Noseći blagoslov susreta s Gospodinom u svoj svakodnevni život, budimo oni koji čine uvijek više. Ljubav nema granice ni mjere, stoga je nemojmo ograničavati, nego je živimo u svojim konkretnim okolnostima, prema svima koji su nam darovani.