ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
I odmah nesta s njega gube i očisti se.

Nedjelja, 11. 2. 2024. ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Lev 13,1-2.45-46; Ps 32,1-2.5.11; 1Kor 10,31 – 11,1; Mk 1,40-45

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Mojsije i Aron primaju uputu koja postaje propis kako postupiti s gubavcima te kako se oni sami moraju ponašati prema sunarodnjacima.

Čitanje Levitskog zakonika
Reče Gospodin Mojsiju i Aronu:
»Ako se kome na koži pojavi oteklina ili lišaj ili bjelkasta pjega što bi bila nagovještaj gube na koži njegova tijela, neka se takav dovede svećeniku Aronu ili kojemu od njegovih sinova svećenika.
Onaj koji se bude ogubavio, neka nosi rasparanu odjeću; kosa neka mu je raščupana; gornju usnu neka prekrije i viče: ’Nečist! Nečist!’ Sve dok na njemu bude bolest, neka nečistim ostane, a kako je nečist, neka stanuje nasamo: neka mu je stan izvan tabora.«
Riječ Gospodnja.

II. Sveti Pavao poziva na nasljedovanje Krista i na život u zahvalnosti u svakom svom djelu, u svakom trenutku života.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo: Ili jeli, ili pili, ili drugo što činili, sve na slavu Božju činite. Ne budite na sablazan ni Židovima, ni Grcima, ni Crkvi Božjoj, kao što i ja svima u svemu ugađam ne tražeći svoju korist, nego što koristi mnogima na spasenje.
Nasljedovatelji moji budite, kao što sam i ja Kristov.
Riječ Gospodnja.

III. Isus ozdravlja gubavca i šalje ga na svjedočanstvo svećenicima, ali mu zabranjuje da o tome govori.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Dođe k Isusu neki gubavac, klekne i zamoli: »Ako hoćeš, možeš me očistiti!« Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: »Hoću, budi čist!« I odmah nesta s njega gube i očisti se. Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi riječima: »Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje što propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo.« Ali čim iziđe, stane on uvelike pripovijedati i razglašavati događaj tako da Isus više nije mogao javno ući u grad, nego se zadržavao vani na samotnim mjestima. I dolažahu k njemu odasvud.
Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Biti bolestan u Isusovo vrijeme bilo je jako teško. Osim patnje zbog bolesti, bolesnici su patili zbog društvene izoliranosti i izdvojenosti. Smatralo se da je bolest Božja kazna i da je bolesnik duhovno mrtav čovjek. I mi danas često bježimo od bolesnika. U svojoj oholosti ne želimo ih u svojoj blizini, jer o njima se treba brinuti netko drugi. Nitko ne smije narušavati naš mir i povremeno se samo zgražamo nad njihovom sudbinom.
Ali, Isus nas uči drugačije. On nadilazi čovjeka i Zakon, za njega je čovjek najvažniji. Isus je suputnik i supatnik, pun sućuti. Pomiče i mijenja granice društva. Ne revolucijama i nasiljem, ne ravnodušnošću nego obzirom i suosjećanjem. Svi bolesni tijelom i duhom mogu računati na Isusa.
Što nas čini bolesnima? Grijeh?! Grijeh može biti zarazan i razoran, ali vjera u Božje milosrđe, u njegovu ljubav daje nam mir.
Budimo umjereni u svemu što činimo. Za sve što imamo zahvaljujmo Bogu, molimo. Živimo dostojanstveno. Živimo Kristov život, dosljedno ga slijedimo. Ne ugađajmo samo sebi i svojim uvjerenjima nego i drugima.
Poput Isusa prilazimo ljudima, bez obzira što će tko reći. Donosimo im Radost, Život. Zasluge ostavimo po strani, oživljavajmo ljude nek se obraćaju i nek znaju prepoznati i prihvaćati svaku osobu.
Gospodine, pomozi nam da budemo vjerni evanđelju, da pronađemo put do svih onih koji su odbačeni, obespravljeni i svih onih koji traže duhovnu i materijalnu pomoć. Učini da promičemo istinsku pravednost i solidarnost sa svima koji su u potrebi. Osnaži nas kroz obraćenje, čišćenje i daj nam snagu nutarnjeg mira.
Vjerujemo! „Ako hoćeš Isuse, ti možeš..“

s. Ljilja Lončar

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Kod Isusa se ne može ništa drugo dočekati osim dobrih djela. Tko ga je upoznao to zna. Zato se otvorimo suradnji s njime, kako bi mogao svojim dobrom zahvatiti nas i sva Božja stvorenja. Neka nas u tome prati Božji blagoslov.