ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

I odmah nesta s njega gube i očisti se.

Nedjelja, 14.2.2021. ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:

Lev 13,1-2.45-46; Ps 32,1-2.5.11; 1Kor 10,31 – 11,1; Mk 1,40-45

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Levitski zakonik donosi propise za oboljele od gube. Gubav čovjek isključen je iz društvene zajednice, ali je i obredno nečist te ne može pristupiti Bogu niti se vratiti među ljude dok ga svećenik ne proglasi čistim.

Čitanje Levitskog zakonika

Reče Gospodin Mojsiju i Aronu:

»Ako se kome na koži pojavi oteklina ili lišaj ili bjelkasta pjega što bi bila nagovještaj gube na koži njegova tijela, neka se takav dovede svećeniku Aronu ili kojemu od njegovih sinova svećenika.

Onaj koji se bude ogubavio, neka nosi rasparanu odjeću; kosa neka mu je raščupana; gornju usnu neka prekrije i viče: ’Nečist! Nečist!’ Sve dok na njemu bude bolest, neka nečistim ostane, a kako je nečist, neka stanuje nasamo: neka mu je stan izvan tabora.«

Riječ Gospodnja.

II.  Sve naše obično ljudsko ima vrijednost u Božjim očima. Isto tako i sve ono što činimo svjedočanstvo je o našoj vjeri. Stoga sva djela i život kršćanina teže tome da proslave Boga.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Ili jeli, ili pili, ili drugo što činili, sve na slavu Božju činite. Ne budite na sablazan ni Židovima, ni Grcima, ni Crkvi Božjoj, kao što i ja svima u svemu ugađam ne tražeći svoju korist, nego što koristi mnogima na spasenje.

Nasljedovatelji moji budite, kao što sam i ja Kristov.

Riječ Gospodnja.

 III. U Isusovom ozdravljenju čovjeka bolesnog od gube, očituje se da je on obećani Spasitelj koji oslobađa ljude od bolesti, ali i od grijeha, koji vraća zdravlje, ali i ljudsko dostojanstvo.

 Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Dođe k Isusu neki gubavac, klekne i zamoli: »Ako hoćeš, možeš me očistiti!« Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: »Hoću, budi čist!« I odmah nesta s njega gube i očisti se. Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi riječima: »Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje što propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo.« Ali čim iziđe, stane on uvelike pripovijedati i razglašavati događaj tako da Isus više nije mogao javno ući u grad, nego se zadržavao vani na samotnim mjestima. I dolažahu k njemu odasvud.

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Evanđelje svjedoči  da Isusova blizina liječi, čisti, ozdravlja, oprašta, oživljuje. To je onda djelo spasenja. Isus se razotkriva u snazi svoje ljubavi. Od časa kada se gubavac približio Isusu, a Isus ga dotaknuo i nad njega pružio ruku, Isus je postao zakonski nečist. Stao je na njegovo mjesto, prihvatio njegovu nečistoću i bolest. Međutim, od tog časa, prema kompoziciji Markova evanđelja, mnoštvo ide k Isusu. Tako će Isus na križu preuzeti mjesto grešnika, uzeti na sebe svu bol svijeta, da bi sve ljude privukao sebi.

Gubavac je pred Isusom: „Ako hoćeš, možeš me očistiti!“

Hoću, budi čist!

Tvoja guba, to su tvoje slabosti koje ne prihvaćaš; to je sve ono što želiš sakriti pred drugima i što  sebi ne želiš priznati. Tvoja guba, to su tvoje ovisnosti koje te muče i koje te neprestano degradiraju tako da smatraš da nisi vrijedan drugih ljudi oko sebe. Tvoja guba, to su tvoji grijesi koje katkada s toliko muke ispovijedaš.

Prepoznaj samoga sebe u čistoći koju ti dajem. Povjeruj da sam jači od tvoje gube, da svojom čistoćom mogu oprati svaku tvoju nečistoću. Vjeruj da si novo stvorenje. Ne sumnjaj u Božje zahvate, Bogu je sve moguće. Bez obzira kako si duboko pao, gdje se nalazio, ja te mogu pridići i učiniti novim čovjekom.

Ja hoću da budeš čist! Želim da živiš radosno i da razglasuješ divna djela Božja. Ljubav je moja bolja od života. Svojim ozdravljenjem, svojom čistoćom budi i ti od sad svjedok Božjih zahvata i dobrote. I neka pokraj tebe i drugi postanu čišći.

Fra Zvjezdan Linić, Neka mi bude po riječi Tvojoj

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

I oko nas postoje ljudi koji vape za prihvaćanjem, ljudskom blizinom i toplinom. Kao Isusovi učenici, pozvani smo slijediti put svoga Učitelja te prihvaćati svakog čovjeka, potvrđivati ljudsko dostojanstvo svake osobe, bez predrasuda, strahova i isključivosti. Kršćanin nastoji oko širine svojih pogleda na ljude i svijet te je uvijek otvoren Božjem djelovanju.