ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Marta ga primi u kuću. Marija je izabrala bolji dio.

 Nedjelja, 21. 7. 2019. ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Post 18,1-10a; Ps 15,2-4.5ab; Kol 1,24-28; Lk 10,38-42

 

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Ugostivši trojicu tajanstvenih ljudi, Abraham zapravo iskazuje gostoljubivost Bogu. Božja providnost pokazuje se u obećanju potomstva koje Abraham prima.

Čitanje Knjige Postanka

U one dane: Gospodin se ukaza Abrahamu kod hrasta u Mamri dok je on sjedio na ulazu u šator za dnevne žege. Podiže oči, kad gle: tri čovjeka stoje pred njim. Čim ih spazi, potrča im s ulaza šatora u susret. Pade ničice na zemlju pa reče: »Gospodine moj, ako sam stekao milost u tvojim očima, nemoj mimoići svoga sluge! Nek se donese malo vode: operite noge i pod stablom otpočinite. Donijet ću krišku kruha da se okrijepite prije nego pođete dalje. Ta k svome ste sluzi navratili.« Oni odgovore: »Dobro, učini kako si rekao!«

Abraham se požuri u šator k Sari pa joj reče: »Brzo! Tri mjerice najboljeg brašna! Zamijesi i prevrtu ispeci!« Zatim Abraham otrča govedima, uhvati junca, mlada i ugojena, i dade ga momku da brže zgotovi. Poslije uzme masla, mlijeka i zgotovljenog junca pa stavi pred njih, a sam stajaše pred njima pod stablom dok su blagovali.

Zapitaju ga: »Gdje ti je žena Sara?« On odgovori: »Eno je pod šatorom.« Nato će mu: »Dogodine u ovo doba vratit ću se k tebi i tvoja će žena Sara imati sina.«

Riječ Gospodnja.

II.  Svrha navještaja Kristova otajstva je privesti svakog čovjeka do savršenstva koje je Bog za njega pripravio. Kršćanin je pozvan svoja trpljenja sjediniti s Kristovom mukom. Trpjeti s Kristom znači nastaviti njegovo djelo spasenja u crkvi.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo: Radujem se sada dok trpim za vas i u svom tijelu dopunjam što nedostaje mukama Kristovim za Tijelo njegovo, za Crkvu. Njoj ja postadoh poslužiteljem po rasporedbi Božjoj koja mi je dana za vas da potpuno pronesem riječ Božju – otajstvo pred vjekovima i pred naraštajima skriveno, a sada očitovano svetima njegovim. Njima Bog htjede obznaniti kako li je slavom bogato to otajstvo među poganima: to jest Krist u vama, nada slave! Njega mi navješćujemo, opominjući svakoga čovjeka, poučavajući svakoga čovjeka u svoj mudrosti da bismo svakoga čovjeka doveli do savršenstva u Kristu.

Riječ Gospodnja.

III.  Isus u kuću Marte i Marije donosi svoju riječ. Marija prepoznaje Isusov dar, te ga s radošću i predanjem prima, dok Marta, koja je zaokupljena posluživanjem, svoju sestru želi vidjeti u istoj ulozi. Isus naprotiv prihvaća različite načine služenja i nasljedovanja.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Isus uđe u jedno selo. Žena neka, imenom Marta, primi ga u kuću. Imala je sestru koja se zvala Marija. Ona sjede do nogu Gospodinovih i slušaše riječ njegovu. A Marta bijaše sva zauzeta posluživanjem pa pristupi i reče: »Gospodine, zar ne mariš što me sestra samu ostavila posluživati? Reci joj dakle da mi pomogne.« Odgovori joj Gospodin: »Marta, Marta! Brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Marija je uistinu izabrala bolji dio, koji joj se neće oduzeti.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

Isus je rado zalazio k ljudima, osobito k prijateljima. Kod nekih se posebno dobro osjećao. Tako je to bilo kod prijatelja Marte, Marije i Lazara. Zato ga češće susrećemo u toj kući. Sama činjenica da je Isus rado zalazio u nečiji dom potiče nas na razmišljanje. I mi godišnje blagoslivljamo naše domove, naše stanove. To je vidljivi znak kojim bismo htjeli dozvati Isusa u naše prostore da ih svojom prisutnošću posveti. Gdje je Isus, tu je i blagoslov. Međutim, očito je da, pored zidova, stanova i kuća, Isus prvenstveno želi posvetiti čovjeka. I naša nutrina je stan, dom u kojem Isus želi prebivati. Zato se ovo evanđelje vrlo često koristi i kao poziv na kontemplaciju, na sabranost, poziv na pokušaj da čovjek uđe u nutrinu svoga srca i da tamo otkrije prostore koje bi Isus htio pohoditi.

Možeš li Isusu dati mjesta? On bi htio doći i u tvoje srce, u tvoju dubinu. Imaš li za to hrabrosti i spremnosti? Jesi li kod kuće, tj. jesi li u sebi sabran i spreman osjetiti želju za Isusom i njegovim pohodom? Isus ima neizrecivu moć da bude u ovom času u svakom srcu koje mu otvori vrata. Primi ga i tako će nedjeljna misa i za tebe biti susret s Isusom, kao što je Isus rado došao k Marti i Mariji.

Marta i Marija postaju znakom. Ovo je susret s Isusom u njihovu domu. I nedjeljna misa je susret. Gostoprimac je Isus. Blago onima koji su pozvani na gozbu Jaganjčevu. Isus nas u svakoj misi želi počastiti. Želi nas počastiti svojom ljubavlju do kraja, koju kušamo u svakoj pričesti, i želi nas počastiti svojom riječju, a to je moguće svima koji s vjerom i  mirom u srcu osluškuju riječ Božju i sve druge molitvene poruke svete mise. Tada ćemo osjetiti da je i u ovom času najvažnije prepoznati i susresti Isusa u našoj sredini.

Fra Zvjezdan Linić, I riječ tijelom postala

 OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Zahvaljujući Gospodinu na daru njegove prisutnosti i ljubavi, pođimo ispunjena srca među ljude s kojima dijelimo život. U našim zemaljskim brigama i zauzetosti oko vremenitih dobara ne zaboravimo zastati kako bismo čuli Božju riječ. Čuvajmo je u svojim srcima i dopustimo joj da djeluje u nama kako bismo donijeli plod života.