SEDMA VAZMENA NEDJELJA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Oče, proslavi Sina svoga!

 Nedjelja, 24. 5. 2020. SEDMA VAZMENA NEDJELJA

 ČITANJA: 

Dj 1, 12-14; Ps 27, 1.4.7-8a; 1Pt 4, 13-16; Iv 17, 1-11a

 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Uzlazeći na nebo, nakon što je dovršio svoje poslanje na zemlji, Isus svojim učenicima ne uskraćuje svoju prisutnost, nego im obećaje poslati Duha Svetoga, koji će utvrđivati njihovu vjeru te ih učiniti njegovim svjedocima u svijetu, sve do njegova ponovnog dolaska.

Čitanje Djela apostolskih

Pošto je Isus uzet na nebo, vratiše se apostoli u Jeruzalem s brda zvanoga Maslinsko, koje je blizu Jeruzalema, udaljeno jedan subotnji hod. I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili: Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev – svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama, i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom.

Riječ Gospodnja.

II.  Po Duhu Svetom, kojim smo prosvijetljeni, spoznajemo Boga i veličinu njegova djela. Ta se veličina očitovala u Kristu, kojega je Otac proslavio, uzvisio ga nad sva stvorenja i postavio glavom Crkvi.

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola

Ljubljeni: Radujte se kao zajedničari Kristovih patnja da i o objavljenju njegove slave mognete radosno klicati. Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer Duh slave, Duh Božji u vama počiva. Tek neka nitko od vas ne trpi kao ubojica, ili kradljivac, ili zločinac, ili makar i kao nametljivac; ako li kao kršćanin, neka se ne stidi, nego neka slavi Boga zbog tog imena.

Riječ Gospodnja.

III. Okupljajući svoje učenike prije uzlaska na nebesku slavu, Isus im daje krsni nalog te im povjerava poslanje naviještanja evanđelja među narodima.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i progovori: »Oče, došao je čas: proslavi Sina svoga da Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti. A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom koju imadoh kod tebe prije negoli je svijeta bilo. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali. Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim; ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao jer su tvoji. I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

 Prva nakana po kojoj Isus moli vjera je učenika. Vjera je u određenom smislu drugi naziv za život vječni: intimni odnos s Bogom. Život vječni živi se u vjeri. Stoga je jasno zašto Isus moli za našu vjeru. Moli da ne izgubimo odnos s Bogom koji smo dobili kao dar na krštenju, moli da ne izgubimo život vječni. Moli za nas, koji smo u svijetu, kako ne bismo počeli vjerovati i živjeti po svjetovnim kriterijima (slava, novac, moć, egoizam…). Tko živi u grijehu, tj. po svjetovnim kriterijima, nema život vječni, jer jednostavno nije u zajedništvu s Bogom, ne voli ga. Tko je izvan Boga, izvan je života: Ja sam Put, Istina i Život.
Na krštenju, tj. ponovno na Uskrs koji smo počeli slaviti prije šest nedjelja, prešli smo iz smrti (grijeha) u život (život vječni). Pozvan si nastaviti živjeti tim životom i ne praviti kompromise s grijehom. Samo tako bit ćeš otvoren za silazak Duha Svetoga i moći ćeš, kao član Crkve, nastaviti poslanje koje ti je Isus povjerio.

Lectio Divina s Don Boscom

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Gospodin je svakome od nas povjerio poslanje nastaviti njegovo djelo spasenja u konkretnim prilikama i okolnostima našega života. Po svome Duhu on je trajno uz nas, kako bi nas prosvjetljivao i vodio. Ispunimo svoje poslanje vršeći njegovu volju i tako već sad unosimo vječnost u vrijeme.