SEDMA VAZMENA NEDJELJA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Neka i oni budu jedno kao i mi!

Nedjelja, 16. 5. 2021. SEDMA VAZMENA NEDJELJA

ČITANJA:

Dj 1,15-17.20a.20c-26; Ps 103,1-2.11-12.19-20ab; 1Iv 4,11-16; Iv 17,11b-19

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Djela apostolska izvješćuju o izboru Matije, koji je kao apostol zauzeo Judino mjesto, kako bi apostolski zbor bio potpun na sliku dvanaest izraelskih plemena, predstavljajući tako novi Božji narod. U tom zboru naglasak je stavljen na molitvu i djelovanje Duha Svetoga. Ovdje se jasno očituje da službenici Crkve nisu ljudski, nego Božji izbor.

  Čitanje Djela apostolskih

U one dane ustade Petar među braćom – a bijaše sakupljenog naroda oko sto i dvadeset duša – i reče: »Braćo! Trebalo je da se ispuni Pismo što ga na usta Davidova proreče Duh Sveti o Judi koji bijaše vođa onih što uhvatiše Isusa. A Juda se ubrajao među nas i imao udio u ovoj službi. Pisano je doista u Knjizi psalama:

’Njegova kuća nek opusti,

njegovo nadgledništvo nek dobije drugi!’

Jedan dakle od ovih ljudi što bijahu s nama za sve vrijeme što je među nama živio Gospodin Isus – počevši od krštenja Ivanova pa sve do dana kad bî uzet od nas – treba da bude svjedokom njegova uskrsnuća.«

I postaviše dvojicu: Josipa koji se zvao Barsaba a prozvao se Just, i Matiju. Onda se pomoliše: »Ti, Gospodine, poznavaoče svih srdaca, pokaži koga si od ove dvojice izabrao da primi mjesto ove apostolske službe kojoj se iznevjeri Juda da ode na svoje mjesto.«

Onda baciše kocke i kocka pade na Matiju; tako bî pribrojen jedanaestorici apostola.

Riječ Gospodnja.

II. Božja ljubav nadilazi naše ljudske granice, no ipak Bog je vidljiv po našoj ljubavi koju imamo jedni za druge. Duh Božji je onaj koji u nama podržava tu ljubav.

Čitanje Prve poslanice svetog Ivana apostola

Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge. Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena. Po ovom znamo da ostajemo u njemu i on u nama: od Duha nam je svoga dao. I mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta. Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu. I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu.

Riječ Gospodnja.

III. U svojoj velikosvećeničkoj molitvi Isus moli za jedinstvo svojih učenika te za vjernost poslanju koje im je povjerio Otac. Iako će ih svijet zamrziti zbog toga što pripadaju Kristu, učenicima je mjesto u svijetu, ne izvan njega.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se:

»Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao: da budu jedno kao i mi. Dok sam ja bio s njima, ja sam ih čuvao u tvom imenu, njih koje si mi dao; i štitio ih, te nijedan od njih ne propade osim sina propasti, da se Pismo ispuni. A sada k tebi idem i ovo govorim u svijetu da imaju puninu moje radosti u sebi. Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta.

Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga. Oni nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina. Kao što ti mene posla u svijet, tako i ja poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samog sebe da i oni budu posvećeni u istini.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Isus za nas moli. Zna da nam je potrebna njegova snaga da se odupremo napastima i navalama Zloga, utjecaju mentaliteta ovoga svijeta. Isus moli da nas Otac očuva, da nam daruje svoju milost da bismo bili dosljedni pozivu na koji smo pozvani. Isus moli za nas da postanemo svjedoci istine, da u vjernom hodu za njim osjetimo puninu radosti.

Isus moli. Njegova molitva je trajna, jer i danas, kako vjeruje Crkva, on sjedi zdesna Ocu da nas zagovara. Isus je molitelj za mir, za istinu, za jedinstvo. Na osobit način moli kada se u crkvi obnavlja tajna njegove Posljednje večere, kada se posadašnjuje snaga njegova predanja u muci i uskrsnuću. Sveta misa je najizvrsniji trenutak i mjesto Isusove molitve s nama i za nas.

U svijetu smo, ali nismo od ovoga svijeta! Želimo s tobom, Isuse, biti u službi novoga svijeta, nove zemlje i novog neba. Dao si nam novo srce, nov si Duh udahnuo u nas! Novi smo kvasac za novi kruh i hranu cijeloga svijeta. Daj nam snage da ne iznevjerimo tvoja očekivanja, nego da u svemu budemo djelatni, ojačani tobom koji si hrana ljudima i svijetu oko nas.

Fra Zvjezdan Linić, Neka mi bude po riječi Tvojoj

 OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Bog nas treba u ovom svijetu, ali nas treba kao one koji su drugačiji od svijeta. Kršćani žive istim životom kao i svi drugi ljudi, ali se taj život razlikuje jer je u krštenju svatko od nas posvećen. To znači da smo odvojeni od zla, da naš život pripada Bogu, da imamo dioništvo na njegovom životu i da smo pozvani činiti vidljivom i   prisutnom njegovu ljubav.