SEDMA USKRSNA NEDJELJA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Neka budu savršeno jedno!

Nedjelja, 2. 6. 2019. SEDMA VAZMENA NEDJELJA

ČITANJA:
Dj 7,55-60; Ps 97,1.2b.6.7c.9; Otk 22,12-14.16-17.20; Iv 17,20-26

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Ugledavši u svom mučeništvu otvoreno nebo, Stjepan oprašta svojim mučiteljima po uzoru na Gospodina na križu. Tako svjedoči da je ispunjen Božjom ljubavlju, koja ne uskraćuje ljubav ni jednom čovjeku, pa čak ni po cijenu trpljenja.

Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Stjepan, pun Duha Svetoga, uprije pogled u nebo i ugleda slavu Božju i Isusa gdje stoji zdesna Bogu pa reče: »Evo vidim nebesa otvorena i Sina Čovječjega gdje stoji zdesna Bogu.« Vičući iza glasa, oni zatisnuše uši i navališe jednodušno na njega. Izbaciše ga iz grada pa ga kamenovahu. Svjedoci odložiše haljine do nogu mladića koji se zvao Savao. I dok su ga kamenovali, Stjepan je zazivao: »Gospodine Isuse, primi duh moj!« Onda se baci na koljena i povika iza glasa: »Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh!« Kada to reče, usnu.
Riječ Gospodnja.

II. Božje kraljevstvo dolazi, a primit će ga oni koji su otvorena srca. Potrebno je čišćenjem od grijeha pripravljati se za Kristov dolazak u slavi. Spasenje nam je već ostvareno, trebamo ga samo primiti.

Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola
Ja, Ivan, čuh glas koji mi govoraše:
»Evo, dolazim ubrzo i plaća moja sa mnom: naplatit ću svakom po njegovu djelu! Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak! Blago onima koji peru svoje haljine: imat će pravo na stablo života i na vrata će smjeti u grad!«
»Ja, Isus, poslah anđela svoga posvjedočiti ovo po crkvama. Ja sam korijen i izdanak Davidov, sjajna zvijezda Danica.«
I Duh i Zaručnica govore: »Dođi!« I tko ovo čuje, neka rekne: »Dođi!« Tko je žedan, neka dođe; tko hoće, neka zahvati vode života zabadava!
Svjedok za sve ovo govori: »Da, dolazim ubrzo!«
Amen! Dođi, Gospodine Isuse!
Riječ Gospodnja.

III. Odlazeći Ocu, Isus moli za jedinstvo svojih učenika, kako bi svijet upoznao Božju ljubav. U toj istoj ljubavi Isus nam je pripravio mjesto u nebeskoj slavi, gdje je on jedno s Ocem.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se:
»Oče sveti, ne molim samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene: da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao. I slavu koju si ti dao meni ja dadoh njima: da budu jedno kao što smo mi jedno – ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno da svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio.
Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom: da gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao jer si me ljubio prije postanka svijeta.
Oče pravedni, svijet te nije upoznao, ja te upoznah; a i ovi upoznaše da si me ti poslao. I njima sam očitovao tvoje ime, i još ću očitovati, da ljubav kojom si ti mene ljubio bude u njima – i ja u njima.«
Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Evanđelje današnje nedjelje je odlomak Isusove velikosvećeničke molitve. Prema izvješću Ivanova evanđelja Isus je tu molitvu pred apostolima molio na Posljednjoj večeri. Nama je ta molitva osobito vrijedna. Prepoznajemo u njoj sebe i svoju situaciju. Isus je po vjeri Crkve živo prisutan u svojoj zajednici, a osobito kad se ta zajednica u vjeri okuplja oko njega. To više tada nije nostalgija za prošlošću zbog koje zaviđamo apostolima što su imali Isusa kod stola; to nije više ni neki nejasan čeznutljiv pogled prema budućnosti od koje očekujemo Isusov povratak. Misa je događanje ovog časa. sada je Isus s nama. Sada je uskrsnuli Gospodin živo prisutan među svojim vjernicima. Isus sada moli. Sada moli za tebe. To više nije molitva prošlosti, nego se ona zbiva ovog trenutka. Ova je misa stvarnost njegove blizine i ljubavi.
Uvučeni smo u taj krug ljubavi. Isusu smo na srcu. Nosi nas u svojim nakanama. Dok se rado preporučamo jedni drugima u molitve, u ovom času nam Isus govori da smijemo uvijek računati s njegovom molitvom. Isus misli na sve, na sve ljude, na svakoga posebno. To je ono neizrecivo u tajni njegova uskrsnuća i božanstva: Isus može u svakom času i na svakom mjestu u isto vrijeme biti neizrecivo blizu svakom srcu, svakoj duši. Misli na svaku tvoju muku i bol; misli na tvoje strahove i tjeskobe; misli na tvoje žalosti i stradanja; misli na tvoje pokojnike i poginule; misli na sve prognanike i zatočenike. Isus misli na tvoje bolesti i dijagnoze; ima te na srcu u tvojoj nemoći i starosti. Tom svojom molitvom ljubavi, osobito osvježenom današnjim evanđeljem, Isus bi ti htio reći da je sada tvoja soba najdivnija kapela, katedrala ljubavi, ako mu otvoriš svoje srce i dopustiš da ti on otkrije svoju ljubav. Jer gdje je Isus, tu je nebo.
Isus stoji iza svoje riječi. On moli za nas. Za sve nas. Njegove su nakane divne. Želi najprije s nama podijeliti onu ljubav kojom njega, jedinorođenog Sina Božjega, Otac ljubi. Te ljubavi, po sebi, nikad ne bismo bili dostojni. Ali u Isusu ta ljubav postaje našom baštinom. Isus moli Oca da i nas uzljubi istom ljubavlju kojom je ljubio njega. Osjeća da je sve to tajna i da je tu izrečeno i obećano nešto neizrecivo, a tako lijepo i nama potrebno. Otvara se nebo. Ova je zemlja blagoslovljena ljubavlju koje nam nitko više neće oduzeti.

Fra Zvjezdan Linić, I Riječ Tijelom postala

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Da bismo postali jedno s Gospodinom, trebamo biti s njim. Pronađimo u svom srcu i životu više prostora za intimnost molitve, osame i šutnje, da bi u dubini našega bića mogla progovoriti njegova riječ. Pustimo ga da nam priđe blizu, predajmo mu se s potpunim povjerenjem. I u toj ljubavi gradimo i odnose s našim bližnjima.