SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Proda sve što ima i kupi onu njivu.

Nedjelja, 30. 7. 2023. SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
1Kr 3, 5.7-12; Ps 119, 57.72.76-77.127-130; Rim 8, 28-30; Mt 13, 44-52

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Starozavjetni pisac Prve knjige o Kraljevima dočarava nam Salomonovu skromnost i vjernost Bogu.
Čitanje Prve knjige o Kraljevima
U one dane: Gospodin se javi Salomonu noću u snu. Bog reče: »Traži što da ti dadem.« Salomon odgovori: »Gospodine, Bože moj, ti si učinio kraljem slugu svoga na mjesto moga oca Davida, a ja sam još sasvim mlad te još ne znam vladati. Tvoj je sluga usred naroda koji si izabrao; naroda brojnog, koji se ne da izbrojiti ni popisati. Podaj svome sluzi pronicavo srce da može suditi tvom narodu, razlikovati dobro od zla, jer tko bi mogao upravljati tvojim narodom koji je tako velik!« Bijaše milo Gospodinu što je Salomon to zamolio. Zato mu Gospodin reče: »Jer si to tražio, a nisi iskao ni duga života, ni bogatstva, ni smrti svojih neprijatelja, nego pronicavost u prosuđivanju pravice, evo učinit ću po riječima tvojim: dajem ti srce mudro i razumno, kakvo nije imao nitko prije tebe niti će ga imati itko poslije tebe.«
Riječ Gospodnja.

II. Apostol Pavao u Poslanici Rimljanima ohrabruje i potiče narod na vjernost i ljubav prema Bogu.
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo! Znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi.
Riječ Gospodnja.

III. Evanđelist Matej prepričava Isusove prispodobe o kraljevstvu nebeskom, koje je kao skriveno blago.
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu.
Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem: pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga.
Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, izvuku je na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi.
Jeste li sve ovo razumjeli? « Odgovore mu: »Jesmo.« A on će im: »Stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko sličan je čovjeku domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro.«
Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande.
Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

U evanđelju današnje liturgije Isus ponovno govori u prispodobama, dajući nam druge tri prispodobe o skrivenom blagu, dragocjenom biseru i mreži bačenoj u more koja zahvaća svakovrsne ribe. Potom nam daje jedno općenito opažanje o prispodobama.
Prve dvije prispodobe ističu radost otkrivanja istinskih vrijednosti. Neki čovjek nađe skriveno blago i pun radosti proda sve što ima i kupi tu njivu; trgovac traga za lijepim biserjem, te kad pronađe jedan dragocjen biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga.
Kad čovjek otkrije istinske vrijednosti, tada se cijeli njegov život pretvara u radost. Čudesna je stvar pronaći skriveno blago ili dragocjeni biser. Tko ih nađe, osjeća da je u povlaštenom položaju i spontano se suočava sa svim žrtvama; proda sve što ima – kaže Isus dva puta – i kupi njivu na kojoj je blago, kupi dragocjeni biser.
Koliko je važno otkriti svoj poziv, vlastito zvanje zajedništva s Bogom i ljubavi prema bližnjemu! Kršćani moraju nastojati otkriti to svoje zvanje, to jest Božji plan za svoj život; i kada ga otkriju, tada, puni radosti, moraju prihvatiti sve neophodno odricanje i kupiti to blago koje je Božji plan. Kad čovjek shvati za koji ga je cilj stvorio Bog, kakvu mu je Bog odredio sudbinu, tada zna da je našao najvažniju stvar u životu i pun je radosti.
Moramo otkriti Božji projekt za svoj život koji je projekt ljubavi, zajedništva i ljepote. Često se u molitvi zaustavljamo i tražimo sporedne stvari koje ne mogu ispuniti naš život; umjesto toga, moramo razmišljati i moliti kako bismo zadobili najvažnije milosti koje nam mogu dati puninu radosti.
U molitvi moramo postati svjesni svojih odgovornosti i tražiti milosti koje im odgovaraju. To je najvažnija stvar koju trebamo činiti u molitvi. Tada će naš život postati pun, u njemu neće biti razočaranja, nego ćemo u svim okolnostima znati kamo ići, kako Isusa slijediti, kako napredovati u zajedništvu s Bogom i u ljubavi prema bližnjemu. Moći ćemo se radovati kao ti ljudi koji su prodali sve što su imali, da bi kupili njivu na kojoj je blago ili dragocjeni biser.

Izvor: https://www.vaticannews.va/
p. Ivica Hadaš

OTPUST
Na svakom euharistijskom susretu primamo neizrecivo blago, Boga samoga. Često toga nismo sasvim svjesni. To je razumljivo jer Otajstvo koje primamo nadilazi našu spoznaju i iskustvo. Ipak, u vjeri znamo da njegova prisutnost prožima sve ono što živimo i jesmo. Naš je život prožet vječnošću koja mu daje novi smisao i značenje.